Projekt Edison

23.9.2019

Ve čtvrtek 19. 9. a v pátek 20. 9. proběhl na naší škole projekt Edison, který v České republice funguje již 8 let. V rámci něj nás navštívily dvě stážistky – Elif z Turecka a Roxana z Rumunska. Prostřednictvím přednášek, diskuzí a interaktivních her seznamovaly naše žáky se svými zeměmi a kulturami. Hlavním motivem projektu je poznání cizích kultur a zemí, odstranění mezinárodních předsudků a bariér, ale také motivace českých žáků ke studiu cizích jazyků. Vzhledem k tomu, že celý projekt probíhá v angličtině a je kladen důraz na jeho interaktivitu (diskuze, hry), slouží rovněž pro zlepšení komunikačních schopností žáků v anglickém jazyce a v neposlední řadě pro zatraktivnění vyučovacích hodin.