Učitelé jednotlivých tříd


Učitelé 1.A


Třídní učitel: Mgr. Tereza Zelinová – tereza.zelinova@educanet.cz

Učitelé jednotlivých předmětů

Předmět

Učitel

E-mail

Anglický jazyk Mgr. Barbora Šišková,
Mgr. et Mgr. Markéta Slažanská
barbora.siskova@educanet.cz, marketa.slazanska@educanet.cz
Český jazyk a literatura Mgr. Tereza Zelinová tereza.zelinova@educanet.cz
Dějepis Mgr. Tereza Zelinová tereza.zelinova@educanet.cz
Německý jazyk Mgr. Jan Březa jan.breza@educanet.cz
Španělský jazyk Ing. Markéta Šplíchalová marketa.splichalova@educanet.cz
Fyzika Ing. Tereza Došková tereza.doskova@educanet.cz
Matematika RNDr. Viera Mazíková, Ph.D viera.mazikova@educanet.cz
Aplikační software Mgr. Pavel Wisman pavel.wisman@educanet.cz
Operační systémy Mgr. Pavel Wisman pavel.wisman@educanet.cz
Programování Bc. Michal Pospíšil michal.pospisil@educanet.cz
Přírodní vědy Ing. Tereza Došková tereza.doskova@educanet.cz
Tělesná výchova Bc. Sabina Klímová sabina.klimova@educanet.cz
Hardware Mgr. Pavel Příborský pavel.priborsky@educanet.cz
Základy informačních a komunikačních technologii Mgr. Pavel Příborský pavel.priborsky@educanet.cz
Seminář programování a datových sítí Bc. Michal Pospíšil michal.pospisil@educanet.cz
Seminář operační systémy Mgr. Pavel Wisman pavel.wisman@educanet.cz

Učitelé 1.B


Třídní učitel: Mgr. Alice Flodrová – alice.flodrova@educanet.cz

Učitelé jednotlivých předmětů

Předmět

Učitel

E-mail

Anglický jazyk Mgr. Barbora Šišková,
Mgr. et Mgr. Markéta Slažanská
barbora.siskova@educanet.cz, marketa.slazanska@educanet.cz
Český jazyk a literatura Mgr. Markéta Obrovská marketa.obrovska@educanet.cz
Dějepis Mgr. Tereza Zelinová tereza.zelinova@educanet.cz
Německý jazyk Mgr. Ivana Hlaváčková ivana.hlavackova@educanet.cz
Španělský jazyk Ing. Markéta Šplíchalová marketa.splichalova@educanet.cz
Fyzika Ing. Tereza Došková tereza.doskova@educanet.cz
Matematika Mgr. Alice Flodrová alice.flodrova@educanet.cz
Ekobiologie Ing. Tereza Došková tereza.doskova@educanet.cz
Chemie Ing. Tereza Došková tereza.doskova@educanet.cz
Písemná a elektronická komunikace Mgr. Alice Flodrová alice.flodrova@educanet.cz
Informační technologie Mgr. Pavel Wisman pavel.wisman@educanet.cz
Přírodní vědy Ing. Tereza Došková tereza.doskova@educanet.cz
Tělesná výchova Bc. Sabina Klímová sabina.klimova@educanet.cz
Ekonomika Mgr. Ing. Zdeňka Šmídová, Ph.D. zdenka.smidova@educanet.cz
Finance Mgr. Ing. Zdeňka Šmídová, Ph.D. zdenka.smidova@educanet.cz
Základy podnikání Mgr. Ing. Zdeňka Šmídová, Ph.D. zdenka.smidova@educanet.cz

Učitelé 2.A


Třídní učitel: Ing. Tereza Došková – tereza.doskova@educanet.cz

Učitelé jednotlivých předmětů

Předmět

Učitel

E-mail

Anglický jazyk Mgr. et Mgr. Markéta Slažanská,
Bc. Kristýna Káňová
marketa.slazanska@educanet.cz, kristyna.kanova@educanet.cz
Český jazyk a literatura Mgr. Tereza Zelinová tereza.zelinova@educanet.cz
Německý jazyk

Mgr. Jan Březa

jan.breza@educanet.cz

Španělský jazyk Ing. Markéta Šplíchalová marketa.splichalova@educanet.cz
Fyzika Ing. Tereza Došková tereza.doskova@educanet.cz
Matematika RNDr. Viera Mazíková, Ph.D viera.mazikova@educanet.cz
Tělesná výchova Bc. Sabina Klímová sabina.klimova@educanet.cz
Aplikační software Mgr. Pavel Příborský pavel.priborsky@educanet.cz
Operační systémy Mgr. Pavel Příborský pavel.priborsky@educanet.cz
Programování Mgr. Pavel Příborský pavel.priborsky@educanet.cz
Ekonomika Mgr. Ing. Zdeňka Šmídová, Ph.D. zdenka.smidova@educanet.cz
Hardware Mgr. Pavel Příborský pavel.priborsky@educanet.cz
Zeměpis Mgr. Alice Flodrová alice.flodrova@educanet.cz
Přírodní vědy Ing. Tereza Došková tereza.doskova@educanet.cz

Učitelé 2.B


Třídní učitel: Mgr. Jan Březa – jan.březa@educanet.cz

Učitelé jednotlivých předmětů

Předmět

Učitel

E-mail

Anglický jazyk Bc. Kristýna Káňová,
Mgr. et Mgr. Markéta Slažanská

kristyna.kanova@educanet.cz, marketa.slazanska@educanet.cz

Český jazyk a literatura Mgr. Markéta Obrovská marketa.obrovska@educanet.cz
Německý jazyk

Mgr. Ivana Hlaváčková

ivana.hlavackova@educanet.cz

Španělský jazyk Ing. Markéta Šplíchalová marketa.splichalova@educanet.cz
Fyzika Ing. Tereza Došková tereza.doskova@educanet.cz
Matematika Mgr. Alice Flodrová alice.flodrova@educanet.cz
Tělesná výchova Mgr. Jitka Mičánková jitka.micankova@educanet.cz
Písemná a elektronická komunikace Mgr. Alice Flodrová alice.flodrova@educanet.cz
Informační technologie Mgr. Pavel Příborský pavel.priborsky@educanet.cz
Základy společenských věd Mgr. Jan Březa jan.breza@educanet.cz
Ekonomika Mgr. Ing. Zdeňka Šmídová, Ph.D. zdenka.smidova@educanet.cz
Dějepis Mgr. Tereza Zelinová tereza.zelinova@educanet.cz
Zeměpis Mgr. Alice Flodrová alice.flodrova@educanet.cz
Přírodní vědy (IT+EL) Ing. Tereza Došková tereza.doskova@educanet.cz

Učitelé 3.A


Třídní učitel: RNDr. Viera Mazíková, Ph.D. – viera.mazikova@educanet.cz

Učitelé jednotlivých předmětů

Předmět

Učitel

E-mail

Anglický jazyk Mgr. et Mgr. Markéta Slažanská,
Bc. Barbora Šišková
marketa.slazanska@educanet.cz, barbora.siskova@educanet.cz
Český jazyk a literatura Mgr. Markéta Obrovská marketa.obrovska@educanet.cz
Konverzace z anglického jazyka

Mgr. et Mgr. Markéta Slažanská, Bc. Kristýna Káňová

marketa.slazanska@educanet.cz, kristyna.kanova@educanet.cz
Matematika RNDr. Viera Mazíková, Ph.D viera.mazikova@educanet.cz
Německý jazyk Mgr. Jan Březa jan.breza@educanet.cz
Španělský jazyk Ing. Markéta Šplíchalová marketa.splichalova@educanet.cz
Tělesná výchova Bc. Sabina Klímová sabina.klimova@educanet.cz
Ekonomika Mgr. Ing. Zdeňka Šmídová, Ph.D. zdenka.smidova@educanet.cz
Aplikační software Mgr. Pavel Příborský pavel.priborsky@educanet.cz
Operační systémy skupina odborníků z praxe pavel.priborsky@educanet.cz
Praktická cvičení por. Ing. Petr Gallus petr.gallus@educanet.cz
Programování Mgr. Pavel Příborský pavel.priborsky@educanet.cz
Základy společenských věd Mgr. Jan Březa jan.breza@educanet.cz

Učitelé 3.B


Třídní učitel: Mgr. Markéta Obrovská – marketa.obrovska@educanet.cz

Učitelé jednotlivých předmětů

Předmět

Učitel

E-mail

Anglický jazyk

Bc. Kristýna Káňová,

Bc. Barbora Šišková

kristyna.kanova@educanet.cz

barbora.siskova@educanet.cz

Český jazyk a literatura Mgr. Markéta Obrovská  marketa.obrovska@educanet.cz
Německý jazyk

Mgr. Ivana Hlaváčková

ivana.hlavackova@educanet.cz

Španělský jazyk Ing. Markéta Šplíchalová marketa.splichalova@educanet.cz
Matematika RNDr. Viera Mazíková, Ph.D viera.mazikova@educanet.cz
Ekonomika Mgr. Ing. Zdeňka Šmídová, Ph.D. zdenka.smidova@educanet.cz
Konverzace z anglického jazyka

Bc. Kristýna Káňová

kristyna.kanova@educanet.cz

Management a marketing Mgr. Ing. Zdeňka Šmídová, Ph.D. zdenka.smidova@educanet.cz
Tělesná výchova Mgr. Jitka Mičánková jitka.micankova@educanet.cz
Ekonomika Mgr. Ing. Zdeňka Šmídová, Ph.D. zdenka.smidova@educanet.cz
Účetnictví Mgr. Ing. Zdeňka Šmídová, Ph.D. zdenka.smidova@educanet.cz
Základy společenských věd Mgr. Bc. Robert Bednář robert.bednar@educanet.cz
Zeměpis Mgr. Jitka Mičánková jitka.micankova@educanet.cz
Informační technologie Bc. Libor Diviš libor.divis@educanet.cz

Učitelé 4.A


Třídní učitel: Mgr. Barbora Šišková – barbora.siskova@educanet.cz

Učitelé jednotlivých předmětů

Předmět

Učitel

E-mail

Anglický jazyk

Bc. Kristýna Káňová,

Bc. Barbora Šišková

kristyna.kanova@educanet.cz, barbora.siskova@educanet.cz

Český jazyk a literatura Mgr. Markéta Obrovská marketa.obrovska@educanet.cz
Německý jazyk

Mgr. Ivana Hlaváčková, 

Mgr. Jan Březa

ivana.hlavackova@educanet.cz,

jan.breza@educanet.cz

Španělský jazyk Ing. Markéta Šplíchalová marketa.splichalova@educanet.cz
Matematika RNDr. Viera Mazíková, Ph.D viera.mazikova@educanet.cz
Ekonomika Mgr. Ing. Zdeňka Šmídová, Ph.D. zdenka.smidova@educanet.cz
Konverzace z anglického jazyka

Bc. Kristýna Káňová

Bc. Barbora Šišková

kristyna.kanova@educanet.cz

barbora.siskova@educanet.cz

Aplikační software Mgr. Pavel Příborský pavel.priborsky@educanet.cz
Tělesná výchova Bc. Sabina Klímová sabina.klimova@educanet.cz
Programování Mgr. Michal Matějka michal.matejka@educanet.cz
Operační systémy Mgr. Michal Matějka michal.matejka@educanet.cz
Praktická cvičení por. Ing. Petr Gallus

petr.gallus@educanet.cz

Základy společenských věd Mgr. Jan Březa jan.breza@educanet.cz
Seminář z Českého jazyka Mgr. Markéta Obrovská marketa.obrovska@educanet.cz

Učitelé 4.B


Třídní učitel: Mgr. Barbora Šišková – barbora.siskova@educanet.cz

Učitelé jednotlivých předmětů

Předmět

Učitel

E-mail

Anglický jazyk

Bc. Kristýna Káňová

Bc. Barbora Šišková

kristyna.kanova@educanet.cz, barbora.siskova@educanet.cz

Český jazyk a literatura Mgr. Markéta Obrovská marketa.obrovska@educanet.cz
Německý jazyk

Mgr. Ivana Hlaváčková

Mgr. Jan Březa

ivana.hlavackova@educanet.cz,

jan.breza@educanet.cz

Španělský jazyk Ing. Markéta Šplíchalová marketa.splichalova@educanet.cz
Matematika RNDr. Viera Mazíková, Ph.D viera.mazikova@educanet.cz
Ekonomika Mgr. Ing. Zdeňka Šmídová, Ph.D. zdenka.smidova@educanet.cz
Konverzace z anglického jazyka

Bc. Kristýna Káňová

Bc. Barbora Šišková

kristyna.kanova@educanet.cz

barbora.siskova@educanet.cz

Právo Mgr. Jan Březa jan.breza@educanet.cz
Tělesná výchova Bc. Sabina Klímová sabina.klimova@educanet.cz
Účetnictví Mgr. Ing. Zdeňka Šmídová, Ph.D. zdenka.smidova@educanet.cz
Informační technologie Bc. Libor Diviš libor.divis@educanet.cz
Management a marketing Mgr. Ing. Zdeňka Šmídová, Ph.D. zdenka.smidova@educanet.cz
Základy společenských věd Mgr. Jan Březa jan.breza@educanet.cz
Seminář z ČJ Mgr. Markéta Obrovská marketa.obrovska@educanet.cz

Vyhledávání

Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Podmínky použití.