Školné banner - 1
SMARTMODERNFRIENDLY

Školné

Denní studium

– školné za jeden školní rok je  30 000,- Kč

– ve školním roce je školné rozloženo do dvou splátek

– platba je prováděna vždy za každé pololetí zvlášť –  15 000,- Kč za jedno pololetí

– platbu za 1. pololetí školního roku 2023/2024 je potřeba uhradit do 10. 6. 2023

– platbu za 2. pololetí školního roku 2023/2024 je potřeba uhradit do 10. 1. 2024

– platba je prováděna na účet školy: 516103000/2700

– školné je vždy vázáno smlouvou o studiu

 

Slevy na školném

30% na školné v následujícím školním roce za vysvědčení na naší škole, kde budou samé jedničky v 1. a 2. pololetí příslušného školního roku; nebo

–  20% na školné  v následujícím školním roce za vysvědčení na naší škole, kde bude vyznamenání  v 1. a 2. pololetí příslušného školního roku; nebo

–  10% na školné  v následujícím školním roce za vysvědčení na naší škole, kde nebude  žádná trojka v 1. a 2. pololetí příslušného školního roku

V případě splnění podmínek dle a) nebo b) se slevy nesčítají. Uvedené slevy nelze poskytnout v případě, že studentovi bude uděleno v daném období kázeňské opatření (např. důtka třídního učitele) nebo snížena známka z chování nebo bude podmíněně vyloučen ze studia.

Garance ceny

Škola garantuje studentovi nezměněnou výši školného po celou dobu studia, s výjimkou případu, kdy by míra inflace, vyhlášena Českým statistickým úřadem, překročila 3% nebo kdyby se normativ, poskytovaný škole na jednoho studenta, snížil o více než 5% oproti normativu z roku předcházejícího (podle §4, zákona č. 306/1999 Sb. ve znění pozdějších novel a doplňků).

 

Vyhledávání

Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Podmínky použití.