Školné banner - 1
SMARTMODERNFRIENDLY

Školné

Denní studium

– školné za jeden školní rok je 39 000,- Kč

– ve školním roce je školné rozloženo do dvou splátek

– platba je prováděna vždy za každé pololetí zvlášť – 19 500,- Kč za jedno pololetí

– v oprávněných případech je možné hradit školné v měsíčních splátkách

– platbu za 1. pololetí školního roku 2024/2025 je potřeba uhradit do 10. 6. 2024

– platbu za 2. pololetí školního roku 2024/2025 je potřeba uhradit do 10. 1. 2025

– platba je prováděna na účet školy: 516103000/5500

– školné je vždy vázáno smlouvou o studiu

 

Slevy na školném

20% na školné v následujícím školním roce za vysvědčení na naší škole, kde budou samé jedničky v 1. a 2. pololetí příslušného školního roku; nebo

–  10% na školné  v následujícím školním roce za vysvědčení na naší škole, kde bude vyznamenání  v 1. a 2. pololetí příslušného školního roku

V případě splnění podmínek dle a) nebo b) se slevy nesčítají. Uvedené slevy nelze poskytnout v případě, že studentovi bude uděleno v daném období kázeňské opatření (např. důtka třídního učitele) nebo snížena známka z chování nebo bude podmíněně vyloučen ze studia.

Garance ceny

Škola garantuje studentovi nezměněnou výši školného po celou dobu studia, s výjimkou možnosti valorizace, tzn. zvýšení školného o úředně přiznanou míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen.

 

Vyhledávání

Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Podmínky použití.