Přijímací řízení banner - 1
SMARTMODERNFRIENDLY

Přijímací řízení

Denní studium – přijímačky

Všechny informace k přijímacímu řízení mohou uchazeči a zákonní zástupci najít na www.prihlaskynastredni.cz, kde je také možné si stáhnout tiskopis přihlášky a další potřebné formuláře.

Způsoby podání přihlášek

Máte na výběr tři různé způsoby, jak podat přihlášku na střední školy. Pokud podáte přihlášku elektronicky, získáte maximum možných výhod, ale podat přihlášku můžete také po vytištění formuláře z online systému (tzv. výpis) nebo listinným formulářem (tzv. tiskopis).

 • Elektronicky (s ověřenou elektronickou identitou NIA – nejčastěji Mobilní klíč eGovernmentu a Bankovní identita, případně mojeID nebo další způsoby dle NIA). Podrobnosti k ověření identity naleznete na www.identitaobcana.cz.
 • Podáním výpisu z online systému.
 • Podáním vyplněného tiskopisu s přílohami.

Vyberte si pouze jednu z možností, ideálně tu první.

Systém pro podávání přihlášek bude spuštěn na doméně www.dipsy.cz

Elektronickou přihlášku bude možné podat od 1. února 2024 do 20. února 2024.

Elektronická přihláška

Pokud máte elektronickou identitu, můžete podat přihlášku zcela jednoduše online.

 • přihlásíte se do systému
 • vyberete si ze seznamu až 3 obory dle priority pro přijetí
 • uvidíte přehledně dokumenty, které Vámi vybraná škola vyžaduje doložit k přihlášce
 • dokumenty nahrajete jako fotky nebo skeny
 • potvrdíte odeslání, přijde Vám e-mail s potvrzením, a to je vše

Výpis ze systému

 • vše vyplníte online bez přihlášení
 • vyberete si ze seznamu až 3 obory dle priority pro přijetí
 • uvidíte přehledně dokumenty, které Vámi vybraná škola vyžaduje doložit k přihlášce
 • dokumenty nahrajete jako fotky nebo skeny
 • potvrdíte odeslání a následně obdržíte na e-mailovou adresu uvedenou v kontaktních údajích e-mail s výpisem přihlášky k vytištění
 • získaný výpis vytisknete, podepíšete jej a doručíte v listinné podobě do každé vybrané školy

Tiskopis se všemi přílohami

 • vyplníte klasickou listinnou přihlášku a doručíte do každé zvolené školy
 • ke každé přihlášce přiložíte všechny přílohy
 • každá přihláška musí mít obory uvedené ve stejném pořadí dle zvolené priority pro přijetí

Důležité termíny pro 1. kolo přijímacího řízení

od 1. února 2024 do 20. února 2024podání přihlášky
12. a 15. dubna 2024 jednotná přijímací zkouška (JPZ)
29. a 30. dubna 2024náhradní termín JPZ
10., 13., a 14. května 2024    nahlížení do spisu
15. května 2024zveřejnění výsledků ve škole a v IS

Jednotnou přijímací zkoušku budete konat výhradně na některé ze škol, na které se přihlásíte. Školy pro konání JPZ budou určeny systémem a dozvíte se o nich z pozvánek, které Vám pošle nejpozději 14 dnů před konáním zkoušky ředitel školy. Může se stát, že budete konat JPZ i 2x ve stejné škole.

Náhradní termín JPZ se bude konat ve škole, kde se měl konat termín řádný.

Výsledky přijímacího řízení zveřejní všechny střední školy v den určený prováděcím právním předpisem. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke vzdělávání se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup v informačním systému o přijímacím řízení. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená.

Uchazeč se může vzdát práva na přijetí do daného oboru středního vzdělání. Vzdáním se práva na přijetí do daného oboru středního vzdělání uchazeči nevzniká právo na přijetí do jiných oborů vzdělání v daném kole přijímacího řízení.

Kritéria přijímacího řízení v prvním kole přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 najdete ZDE.


Vyhledávání

Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Podmínky použití.