Ročník 2020/21 banner - 1
SMARTMODERNFRIENDLY

Ročník 2020/21

Informační technologie

Ročník 2020/21 – 2023/24

Vyučovací předmětyPočet týdenních vyučovacích hodin
1. ročník2. ročník3. ročník4. ročníkcelkem
Český jazyk a literatura444416
Anglický jazyk444416
Německý/Španělský jazyk333312
Základy společenských věd  224
Dějepis2   2
Zeměpis 2  2
Fyzika22  4
Přírodní vědy22  4
Matematika444416
Tělesná výchova22228
Ekonomika 2215
Hardware12  3
Praktická cvičení *  123
Operační systémy22228
Aplikační software22329
Programování224412
Povinně-volitelný předmět  224
Celkem30333332128

* V rámci předmětu Praktická cvičení je od třetího ročníku zařazena souvislá dvoutýdenní praxe na škole nebo v podnicích a firmách, se kterými máme uzavřenou smlouvu a v nichž je předpoklad efektivního průběhu.

Ekonomické lyceum

Ročník 2020/21 – 2023/24

Vyučovací předmětyPočet týdenních vyučovacích hodin
1. ročník2. ročník3. ročník4. ročníkcelkem
Český jazyk a literatura444416
Anglický jazyk444416
Německý/Španělský jazyk333312
Základy společenských věd 2215
Dějepis22  4
Zeměpis 22 4
Fyzika22  4
Chemie1   1
Biologie1   1
Přírodní vědy22  4
Matematika444416
Tělesná výchova22228
Ekonomika22228
Informační technologie22116
Písemná a elektronická komunikace22 4
Marketing a management 336
Právo 33
Účetnictví 336
Povinně-volitelný předmět  224
Celkem31333232128

Od třetího ročníku zařazena do výuky souvislá dvoutýdenní praxe.

Vyhledávání

Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Podmínky použití.