Notebook

Zásady pro používání soukromých notebooků

  • 1. Nálepka či ozdoba na jakémkoli notebooku nesmí zobrazovat zákonem zakázané symboly, symboly extrémistických organizací (např. fašistických) a motivy násilné nebo erotické.
  • 2. Do notebooku nesmí být instalován a/nebo kopírován žádný software a/nebo multimediální obsah, jehož používaní je v rozporu s licenčním ujednáním a autorským zákonem.
  • 3. V případě, že má škola podezření z držení, či distribuce nelegálního software, tak má zákonnou povinnost na toto protizákonné chování upozornit Policii ČR. Škola také může upozornit organizaci OSA, případně BSA, při podezření z porušování autorského zákona.
  • 4. Pokud je student připojen ke školní síti, nesmí používat žádné výměnné sítě, p2p klienty, stahovat ani odesílat nadměrné objemy dat a nesmí ani žádným jiným způsobem přetěžovat školní síť.
  • 5. Student se nesmí ze svého notebooku hlásit ke školní bezdrátové síti pod jiným loginem a heslem, než tím, které mu bylo na začátku studia přiděleno správcem počítačové sítě.
  • 6. Každý notebook má přidělený svůj název ve tvaru ntbxxx (kde x reprezentuje jednomístnou číslici), pod kterým musí být ve školní síti přihlášen do skupiny EDUCANET. Jakýkoli jiný název počítače, než ten, který je přidělený správcem sítě, je v rozporu s tímto ustanovením.
  • 7. Do notebooku nesmí být nainstalován žádny software skrývající jeho DNS název v síti, či program, jakkoli znesnadňující dohledání notebooku ve školní síti v reálném čase (například dynamické změny IP apod.).
  • 8. Notebook nesmí být nikdy ponechán bez dozoru studenta ve třídě, v šatně, ani na žádném jiném volně dostupném místě ve škole. Pro uschování notebooku slouží každému studentovi skříňka.
  • 9. Školní síť podléhá pravidelnému monitoringu včetně dat, která jsou distribuována v její síti. Obsah těchto dat může být kdykoli použit jako důkaz při dokazování porušení některého z výše uvedených bodů.
  • 10. Upozorňujeme, že za nedodržení výše uvedených zásad může být student postižen nejen povinností uhradit nadstandardní práci správce sítě (viz. ceník služeb), ale není vyloučen ani kázeňský postih v souladu se Sankčním řádem školy.
Vyhledávání

Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Podmínky použití.