Informační technologie banner - 1
Informační technologie

Informační technologie

Informační technologie (18-20-M/01)

Studijní obor připravuje žáky pro činnost kvalifikovaných odborníků v oblasti informačních technologií v různých odvětvích.

Při studiu odborných předmětů získají studenti technické znalosti a dovednosti v předmětech programové vybavení, technické vybavení, elektrotechnika a praktická cvičení. Dokáží spravovat, navrhovat a zabezpečovat počítačové sítě. Naučí se pracovat s textovými, tabulkovými a grafickými editory, prezentačními programy a operačními systémy. Ve výuce odborných předmětů klademe značný důraz na aktuálnost, praktičnost a názornost.

Student získá potřebný přehled o vývoji v oboru, novinkách a možnostech zvyšování kvality a konkurenceschopnosti. Bude orientován v oblasti tržního hospodářství, managementu a podnikové identity.

Příprava v odborných předmětech vytváří předpoklady k tomu, aby jeho absolvent dokázal samostatně a iniciativně plnit komplexnější úlohy, spojené s provozem informačních technologií a počítačových sítí podniku nebo firmy. Podílí se na návrhu informačních systémů, zná cenové relace, výkony a vhodnost patřičného software a hardware. Zabezpečuje opravy, výpadky, kolize, antivirovou ochranu a udržuje v běžném provozu lokální síť.

Ve skupině všeobecně vzdělávacích předmětů je kladen důraz na cizí jazyky (anglický jazyk – 4 hodiny týdně, druhý jazyk – 3 hodiny týdně po celé čtyři roky studia) a na rozvoj komunikačníchdovedností. Od třetích ročníků jsou samozřejmostí konverzace v anglickém jazyce s rodilým mluvčím. Výuka matematiky, fyziky a ekonomiky je koncipována tak, aby plně pokryla potřeby výuky odborných předmětů a vytvořila předpoklady pro úspěšné vykonání přijímacích zkoušek na VŠ.

Absolventi studijního oboru Informační technologie se uplatňují ve vedoucích pozicích firem,  jako správci počítačové sítě, programátoři, tvůrci webových stránek, grafici či ve studiích DTP. Mnoho z nich pokračuje ve studiu na vysokých školách.

Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška – vysvědčení o maturitní zkoušce.

Vyhledávání

Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Podmínky použití.