Preventivní program PČR „Nedej pokušení šanci“

24.2.2020

Žáci prvního až třetího ročníku se v pátek 14. 2. 2020 zúčastnili  preventivního programu PČR „Nedej pokušení šanci“, který byl zaměřen na návykové látky a závislosti. V programu jako dobrovolníci vystoupili také naši dva studenti. Měli nasazené speciální brýle imitující stav člověka ovlivněného návykovými látkami a plnili při tom různé úkoly. Na závěr přišla i bývalá uživatelka drog, která se podělila o své zkušenosti.