Zájmové kroužky


Ve školním roce 2017/2018 naše škola nabízí tyto zájmové kroužky:

Příprava k maturitní zkoušce z českého jazyka

 • Opakování útvarů jednotlivých funkčních stylů, tvorba slohových prací a individuální konzultace k nim, práce s různými druhy textů umělecké stylu - příprava na didaktický test, procvičování pravopisu, tvarosloví, syntaxe, obohacování slovní zásoby.
Minimální počet zájemců: 7
Vyučující: Mgr. Jana Hodovancová
Termín: čtvrtky 8. VH, od 18.10. do uzavření klasifikace
Cena: 900,- do uzavření klasifikace 4.r.

Příprava k maturitní zkoušce z německého jazyka

 • Příprava je zaměřena na didaktický test z německého jazyka, na opakování a prohlubování gramatiky a slovní zásoby. Žáci si vyzkouší modelové testy.
Minimální počet zájemců: 7 (při nižším počtu bude cena navýšena)
Vyučující: Mgr.Vladimíra Knytlová
Termín: 2 vyučovací hodiny 1x za 14dní (odpoledne)
Cena: 700,- na pololetí, 1400,- na celý rok

Příprava k jazykovým zkouškám

 • Příprava ke složení mezinárodně uznávaných Cambridgeských zkoušek (PET, FCE), práce s ukázkovými testy, speaking...
 • Lze pojmout jako přípravu na maturitu či přijímací zkoušky na VŠ – státní část maturitní zkoušky i přijímací zkoušky jsou velmi podobné těmto zkouškám.
 • možnost složení těchto zkoušek se slevou přes naši partnerskou JŠ PARK!
Minimální počet zájemců: 7
Vyučující: Mgr. Zuzana Kadlecová
Termín: 1x týdně, po domluvě
Cena: 700,- na pololetí, 1400,- na celý rok

Cvičení z angličtiny

 • Procvičování gramatiky a slovní zásoby probrané v hodinácch.
 • Problematické jevy v angličtině
 • Prostor pro individuální dotazy a procvičování podle potřeb studentů
 • Vhodné pro všechny, kteří mají pocit, že v hodinách nestíhají nebo si potřebují více procvičit věci probírané v hodinách
Minimální počet zájemců: 7
Vyučující: Mgr. Zuzana Kadlecová
Termín: 1x týdně, po domluvě
Cena: 700,- na pololetí, 1400,- na celý rok

Příprava k maturitní zkoušce z matematiky

 • Příprava na didaktický test z matematiky, procvičování probraného učiva.
 • Možnost zaměření kurzu na VŠ. Příprava k příjímacím zkouškám nebo základní kurz VŠ matematiky.
Minimální počet zájemců: 5
Určeno pro: 3. a 4. Ročník
Vyučující: Bc. Tomáš Kopřiva
Termín: 1x týdně, od října – uzavření klasifikace
Cena: 700,- na pololetí, 1400,- na celý rok

Vývoj webových aplikací

 • Základy webových aplikací (kde mohou běžet, jak se konfigurují)
 • Rozdělení aplikace na front-end a back-end
 • Front-end kódování (HTML/CSS)
 • CSS preprocesory (SASS)
 • HTML preprocesory (Jade)
 • Základy SQL databází
 • Back-end programování (PHP)MVC
 • Ukázka frameworků
 • REST API
 • Verzování (GIT)
Výstup:
 • Napíšeme si vlastní webovou aplikaci, která poběží na frameworku, který vytvoříme
 • Zkusíme jednoduché REST API.
Vyučující: Martin Čapek (student Fakulty Informatiky na MU)
Kontakt: krouzek@martincapek.cz
Termín: 2 vyučovací hodiny 1x za 14 dní, po domluvě
Cena: 700,- na pololetí, 1400,- na celý rok

Průřez programováním

Co se v kroužku naučíte:
 • Technické dovednosti
 • Programovací dovednosti
 • Rekurze
 • UI + Vlákna
 • OOP
 • SQL a napojení na DB
 • Filesystémové operace
 • TCP/IP komunikace
 • Knihovny třetích stran
 • Modularita + restrukturalizace
 • Using a jeho použití
 • Serializace
 • Reflexe
 • Kryptografie
 • Výjimky a jejich zpracování
Ostatní
 • Správa a „verzování“ zdrojových kódů
 • Čitelnost kódu + konvence
 • Linux + práce s konzolí
 • Algoritmizace + složitost algoritmů + třídění
 • Návrhové vzory
Netechnické + osobní rozvoj
 • Příprava na pohovor
 • Brainstorming
 • Logické uvažování
 • Neverbální projev
 • Trávení volného času
 • Syndrom vyhoření
Minimální počet zájemců: není stanoveno
Vyučující: Erik Macháček (firma Eprin)
Termín: 2 vyučovací hodiny 1x za 14 dní, nebo 1 vyučovací hodina každý týden, od října
Cena: zdarma

!!! Kroužky lze otevřít i v případě nižšího počtu zájemců, ale cena bude mírně vyšší.