Zájmové kroužky


Ve školním roce 2016/2017 naše škola nabízí tyto zájmové kroužky:


Survival přežití v moderní době

 • Jak se zorientovat v dnešní době a jak si poradit v běžném životě, ale i v situacích, kdy nelze využít moderní vymoženosti, mobilní telefon ani jiná elektronická zařízení?
 • Rozvíjení environmentálního vzdělávání, ekologického smýšlení a chování.
 • Procvičování a zdokonalování individuálních schopností a dovedností.
 • Komunikace a kooperace ve skupině práce jednotlivců i skupiny ve škole i v terénu.
 • Podpora osobnostního růstu a rozvíjení charakterových vlastností žáků.
Minimální počet zájemců: 7
Vyučující: Mgr. Barbora Tesařová
Termín: 1 VH týdně, po domluvě, podle skupiny zájemců
Cena: 700,- na pololetí, 1400,- na celý rok

Zdravotní tělesná výchova

 • Kompenzační a vyrovnávací cvičení pro ty, kteří mají zdravotní omezení nebo se necítí na plný výkon v běžné TV
 • Formování postavy a správného držení těla posilováním a protahováním
 • Nenáročné míčové hry a cvičení s hudbou
Minimální počet zájemců: 7
Vyučující: Mgr. Barbora Tesařová
Termín: 1 VH týdně, po domluvě, podle skupiny zájemců
Cena: 700,- na pololetí, 1400,- na celý rok

Příprava k maturitní zkoušce z českého jazyka

 • Opakování útvarů jednotlivých funkčních stylů, tvorba slohových prací a individuální konzultace k nim, práce s různými druhy textů umělecké stylu příprava na didaktický test, procvičování pravopisu, tvarosloví, syntaxe, obohacování slovní zásoby.
Minimální počet zájemců: 7
Vyučující: Mgr. Jana Hodovancová
Termín: čtvrtky 8. VH, od 20.10. do uzavření klasifikace
Cena: 900,- do uzavření klasifikace 4.r.

Základy ruského jazyka

 • Ruština se v současné době stává opět žádaným a vyhledávaným jazykem. Navíc východní trh je obrovský, takže se tento slovanský jazyk rozhodně dá prakticky využít. V kroužku se studenti naučí psát a číst azbuku, osvojí si základní konverzační fráze, které jim pomohou domluvit se v běžných situacích a seznámí se s reáliemi Ruska.
Minimální počet zájemců: 7
Vyučující: Mgr.Vladimíra Knytlová
Termín: 1x týdně, po domluvě
Cena: 700,- na pololetí, 1400,- na celý rok

Příprava k mezinárodní jazykové zkoušce z němčiny GoetheZertifikat B1

 • Jazykové certifikáty osvědčují jazykové znalosti nejen doma, ale i v zahraničí. V současné době vyžadují stále častěji tyto certifikáty také zaměstnavatelé u svých stávajících i potenciálních zaměstnanců. Příprava je zaměřena na opakování a prohlubování gramatiky a slovní zásoby, nácvik cílových dovedností pro zkoušku (čtení, poslech, psaní, mluvení). Žáci si vyzkouší cvičné testy.
Minimální počet zájemců: 7
Vyučující: Mgr.Vladimíra Knytlováá
Termín: 1x týdně, po domluvě
Cena: 700,- na pololetí, 1400,- na celý rok

Příprava k jazykovým zkouškám

 • Příprava ke složení mezinárodně uznávaných Cambridgeských zkoušek (PET, FCE), práce s ukázkovými testy, speaking...
 • Lze pojmout jako přípravu na maturitu či přijímací zkoušky na VŠ – státní část maturitní zkoušky i přijímací zkoušky jsou velmi podobné těmto zkouškám.
 • možnost složení těchto zkoušek se slevou !
 • Komunikace a kooperace ve skupině práce jednotlivců i skupiny ve škole i v terénu.
Minimální počet zájemců: 7
Vyučující: Mgr. Zuzana Kadlecová
Termín: 1x týdně, po domluvě
Cena: 700,- na pololetí, 1400,- na celý rok

Cvičení z angličtiny

 • Procvičování gramatiky a slovní zásoby probrané v hodinácch.
 • Problematické jevy v angličtině
 • Prostor pro individuální dotazy a procvičování podle potřeb studentů
 • Vhodné pro všechny, kteří mají pocit, že v hodinách nestíhají nebo si potřebují více procvičit věci probírané v hodinách
Minimální počet zájemců: 7
Vyučující: Mgr. Zuzana Kadlecová
Termín: 1x týdně, po domluvě
Cena: 700,- na pololetí, 1400,- na celý rok

Příprava k maturitní zkoušce z matematiky

 • Příprava na didaktický test z matematiky, procvičování probraného učiva.
 • Možnost zaměření kurzu na VŠ. Příprava k příjímacím zkouškám nebo základní kurz VŠ matematiky.
Minimální počet zájemců: 7
Určeno pro: 3. a 4. Ročník
Vyučující: Bc. Tomáš Kopřiva
Termín: 1x týdně, po domluvě
Cena: 700,- na pololetí, 1400,- na celý rok

!!! Kroužky lze otevřít i v případě nižšího počtu zájemců, ale cena bude mírně vyšší.