Jednodenní zájezd do předvánoční Vídně


Odjezd z Brna v ranních hodinách. Nejprve navštívíme zámek Schönnbrun, letní rezidenci císaře, kde na scéně před vánočním stromem probíhají Schönbrunnské adventní koncerty a trhy. Poté odjedeme do centra města, kde nás čeká procházka vánočně vyzdobené Vídně s průvodcem. Zhlédneme budovu Parlamentu, Hofburgu, chrám sv. Štěpána, chrám sv. Karla a Novou radnici. Už tradiční kouzlo vídeňského adventu proměňuje Radniční náměstí v rozzářenou pohádkovou krajinu. Budeme mít individuální volno, které můžeme využít k nákupům na adventních trzích. Krom ochutnávky všelijakých dobrot si budeme moci poslechnout vystoupení pěveckých souborů z celého světa, to vše za podmanivé atmosféry Vánoc. Ve večerních hodinách odjedeme zpět do ČR. Návrat do Brna ve večerních hodinách.Termín: pátek 2.12.2016

Určeno všem zájemcům z řad žáků