Učitelé 4.B


Třídní učitel: Mgr. Zuzana Kadlecová - zuzana.kadlecova@educanet.cz

Učitelé jednotlivých předmětů

Předmět

Učitel

E-mail

Anglický jazyk Mgr. Zuzana Kadlecová
zuzana.kadlecova@educanet.cz
Český jazyk a literatura Mgr. Jana Hodovancová jana.hodovancova@educanet.cz
Německý jazyk Mgr. Martina Fojtíková martina.fojtikova@educanet.cz
Španělský jazyk Mgr. Olga Novotná olga.novotna@educanet.cz
Matematika Bc. Tomáš Kopřiva tomas.kopriva@educanet.cz
Ekonomika Ing. Alena Peňásová alena.penasova@educanet.cz
Konverzace z anglického jazyka Mgr. Zuzana Kadlecová
zuzana.kadlecova@educanet.cz
Účetnictví Ing. Alena Peňásová alena.penasova@educanet.cz
Tělesná výchova Bc. Adam Borek adam.borek@educanet.cz
Marketing a management Ing. Alena Peňásová alena.penasova@educanet.cz
Právo Mgr. Lenka Sochorová lenka.sochorova@educanet.cz
Informační technologie David Dvořák david.dvorak@educanet.cz
Základy společenských věd Mgr. et Mgr. Aleš Ziegler ales.ziegler@educanet.cz