Učitelé 3.A


Třídní učitel: Mgr. Jana Hodovancová - jana.hodovancova@educanet.cz

Učitelé jednotlivých předmětů

Předmět

Učitel

E-mail

Anglický jazyk Mgr. Zuzana Kadlecová
zuzana.kadlecova@educanet.cz
Český jazyk a literatura Mgr. Jana Hodovancová jana.hodovancova@educanet.cz
Konverzace z anglického jazyka Mgr. Zuzana Kadlecová
zuzana.kadlecova@educanet.cz
Matematika Bc. Tomáš Kopřiva tomas.kopriva@educanet.cz
Německý jazyk Mgr. Martina Fojtíková martina.fojtikova@educanet.cz
Španělský jazyk Mgr. Olga Novotná olga.novotna@educanet.cz
Tělesná výchova Bc. Adam Borek adam.borek@educanet.cz
Ekonomika Ing. Alena Peňásová alena.penasova@educanet.cz
Aplikační software Ing. Ľubomír Krabáč lubomir.krabac@educanet.cz
Operační systémy Ing. Ľubomír Krabáč lubomir.krabac@educanet.cz
Praktická cvičení David Dvořák david.dvorak@educanet.cz
Programování Jan Zagata jan.zagata@educanet.cz
Základy společenských věd Mgr. et Mgr. Aleš Ziegler ales.ziegler@educanet.cz