Učitelé 3.A


Třídní učitel: Mgr. Zuzana Kadlecová - zuzana.kadlecova@educanet.cz

Učitelé jednotlivých předmětů

Předmět

Učitel

E-mail

Anglický jazyk Mgr. Zuzana Kadlecová
zuzana.kadlecova@educanet.cz
Český jazyk a literatura Mgr. Jana Hodovancová jana.hodovancova@educanet.cz
Konverzace z anglického jazyka Mgr. Zuzana Kadlecová
zuzana.kadlecova@educanet.cz
Matematika Bc. Tomáš Kopřiva tomas.kopriva@educanet.cz
Německý jazyk Mgr. Vladimíra Knytlová vladimira.knytlova@educanet.cz
Španělský jazyk Mgr. Veronika Kuklínková veronika.kuklinkova@educanet.cz
Tělesná výchova Mgr. Barbora Tesařová barbora.tesarova@educanet.cz
Ekonomika Ing. Alena Peňásová alena.penasova@educanet.cz
Aplikační software Ing. Kateřina Gojová katerina.gojova@educanet.cz
Praktická cvičení Jiří Záleský jiri.zalesky@educanet.cz
Operační systémy Ing. Kateřina Gojová katerina.gojova@educanet.cz
Programování Bc. Jan Wellech jan.wellech@educanet.cz
Základy společenských věd Mgr. Jakub Marek jakub.marek@educanet.cz