Učitelé 1.A


Třídní učitel: Ing. Kateřina Gojová - katerina.gojova@educanet.cz

Učitelé jednotlivých předmětů

Předmět

Učitel

E-mail

Anglický jazyk Mgr. Zuzana Kadlecová
zuzana.kadlecova@educanet.cz
Český jazyk a literatura Mgr. Jana Hodovancová jana.hodovancova@educanet.cz
Dějepis Mgr. Radomír Hloušek radomir.hlousek@educanet.cz
Německý jazyk Mgr. Vladimíra Knytlová vladimira.knytlova@educanet.cz
Španělský jazyk Mgr. Veronika Kuklínková veronika.kuklinkova@educanet.cz
Fyzika Bc. Tomáš Kopřiva tomas.kopriva@educanet.cz
Matematika Bc. Tomáš Kopřiva tomas.kopriva@educanet.cz
Technické vybavení Ing. Kateřina Gojová katerina.gojova@educanet.cz
Aplikační software Ing. Kateřina Gojová katerina.gojova@educanet.cz
Biologíe Mgr. Barbora Tesařová barbora.tesarova@educanet.cz
Ekologie Mgr. Barbora Tesařová barbora.tesarova@educanet.cz
Chemie Mgr. Ivana Coufalová ivana.coufalova@educanet.cz
Tělesná výchova Mgr. Barbora Tesařová barbora.tesarova@educanet.cz
Operační systémy Ing. Kateřina Gojová katerina.gojova@educanet.cz