Třetí výměnný pobyt v Gentu


Ve dnech 14. 10. 2009 až 18. 10. 2009 jsme se podívali do Belgie a to díky probíhajícímu projektu E-HOPE na naší škole. Spolu s námi dvěma učiteli jeli 4 studenti, kteří byli ubytováni u rodin v belgickém Gentu. Cílem akce bylo dohodnout se na dalším postupu v projektu Eurhope a vyhodnotit dosavadní práci šesti škol. Kromě meetingů učitelů a společných projektových hodin studentů, byl pro všechny připraven velmi bohatý kulturně-poznávací program.


Z učitelských meetingů vyplynuly následující úkoly, které nás ještě čekají:

- Zpracovat celý rok po měsících a vypsat jednotlivé kulturní akce a svátky, které se v nich opakují

- Všechny zpracované měsíce, kromě března a července které má dále na starost naše škola, budou zaslány ostatním 5 školám, aby si je vložili do svých kalendářů. Každé škole pošleme jen ty dva měsíce, které má dále upravovat.

- Měsíce březen a červenec přijaté z ostatních škol začleníme do našeho kalendáře a provedeme srovnání

- Oblasti zájmu pro naše kalendáře:

  • svátky a tradice
  • svoboda a nezávislost
  • rodina
  • víra / vyznání
  • ekologie a životní prostředí
  • vzdělání a vzdělávání

- Výsledný kalendář spolu s 10 obrázky, které vybereme, bude zaslán italské škole, která jej vytiskne


V rámci pobytu jsme se zúčastnili i několika kulturních a společenských akcí a měli možnost nahlédnout do učebního procesu na belgické střední škole, což byl velice obohacující zážitek jak pro studenty, tak i pro nás, učitele.


Třetí den pobytu jsme se vypravili na návštěvu do Bruselu, kde jsme navštívili park miniatur hlavních měst členských zemí EU. O den dříve jsme měli tu čest shlédnout překrásné a zachovalé středověké město Brugy.