Svět v ohrožení


Poslední školní den 21. 12. v roce 2012 navštíví naši studenti 1. – 4. ročníků divadelní hru Svět v ohrožení v brněnském HaDivadle.

Hra je moderním, experimentálním dílem, které se zabývá myšlenkou životního prostředí a budoucnosti lidské existence. Chceme jejím prostřednictvím seznámit své studenty s divadelním děním v Brně i současnou dramatickou tvorbou.

V neposlední řadě chceme také uzavřít letošní rok poněkud neformálněji a přivést naše především technicky orientované studenty do kontaktu s kulturou.

Autor: Jiří Havelka a HaDi
Režie: Jiří Havelka
Dramaturg: Jan Havlice
Výprava: Andrea Králová
Asistent režie (stáž JAMU): Michal Skočovský