Stravování


Automat na teplé nápoje a automat s občerstvením Všichni studenti mají možnost navštěvovat školní jídelnu. Přehled jídel je k dispozici na nástěnce ve škole, on-line v AES a na adrese http://www.strava.cz/istravne/.
Pitný režim studentů je zabezpečován barelem s vodou a automatem na teplé nápoje.Informace pro strávníky:

Přihlášky ke stravování platí po celý školní rok. Není nutné se každý měsíc znovu přihlašovat.

Kontakt se školní jídelnou ve školním roce je možný každý pracovní den:

 • osobně u okénka jídelny 11:15 - 13:15 hod.
 • telefonicky na tel. č. 547 211 816, 739 634 394 7:00 - 14:00 hod.
 • internetem neomezeně

Každý strávník přihlášený na stravování má automaticky přihlášeny obědy č. 1. Kdo má zájem o oběd č. 2 na určitý den, musí si jej objednat. Výběr jídla lze provádět:

 • osobně u okénka jídelny 11:15 - 13:15 hod. 
 • internetem neomezeně (viz Objednávání obědů internetem)
Všechny změny je možné provádět nejpozději den předem do 12:30 hod.

V některých případech je výběr možný jen do určitého počtu obědů. Po naplnění limitu bude provádění změn zablokováno.

Školní jídelnaPrvní den nemoci může být oběd pro žáky vyzvednut od 11:00 - 11:40 hod. V ostatních případech může být oběd vyzvednut jen tehdy, bude-li doplacen o provozní náklady, tj. navýšení původní ceny o 17,- Kč.

Neodhlášené obědy propadají. Jednotlivě se nemusí odhlašovat obědy při akcích pořádaných školou. V případě, že žák přihlášený na akci z jakýchkoliv důvodů neodjede, je nutné kontaktovat školní jídelnu.

Cena obědů pro žáky naší školy je 28 Kč. Stravné musí být zaplaceno s předstihem (doporučujeme den platby 20. dne v měsíci), aby peněžní částka za obědy byla na účtu jídelny nejpozději do 25. dne v měsíci. Strávník musí počítat s tím, že dokud se jeho platba neobjeví na výpisu účtu jídelny, nemá na oběd nárok! Obědy lze zaplatit i zálohově na delší období (např. na celý školní rok). Po skončení školního roku proběhne vyúčtování - odcházejícím žákům budou vráceny případné přeplatky, zůstávajícím budou převedeny do dalšího školního roku.

Objednávání obědů internetem

Žáci a zaměstnanci mohou provádět objednávání obědů č. 2 a odhlašování obědů po internetu. Každý strávník přihlášený na stravování má automaticky přihlášeny obědy č. 1. Kdo má zájem o oběd č. 2 na určitý den, musí si jej objednat. Kdo nechce oběd, musí si jej odhlásit.

Postup:  

www.strava.cz/istravne

 1. objednávky stravy (každý strávník má automaticky přihlášeny obědy č. 1 na celý školní rok, změnu provedete myší: P - přihlásit, O - odhlásit)
 2. přihlášení uživatele
 3. zařízení - 5712
 4. uživatel - příjmení jméno (např. Novák Jan - je nutné zachovat velká písmena na začátku)
 5. heslo - váš specifický symbol (získáte na složence u okénka školní jídelny)
 6. email - není povinný
 7. odeslat
 8. objednávku nezapomeňte odeslat
 9. odhlášení uživatele