Školní poradenské pracoviště


Nedávno se naše škola připojila do projektu NENECH TO BÝT.

Jde o internetový systém a mobilní aplikace bojující proti šikaně a vylučování z kolektivu na školách po celé ČR. Systém funguje jako online schránka důvěry, prostřednictvím které se mohou nejenom žáci, ale i jejich rodiče obrátit na školního metodika prevence, který pak dané podněty řeší s výchovným poradcem, třídním učitelem a vedením školy ve spolupráci s odborníky.

Aplikace pro naše žáky a jejich rodiče je dostupná pod následujícím odkazem:

https://www.nntb.cz/s/iz7yuŠkolní poradenské pracoviště tvoří

metodička prevence: Mgr. Zuzana Kadlecová
mobil: +420 608 123 999
e-mail: zuzana.kadlecova@educanet.cz

výchovný poradce: Mgr. et Mgr. Aleš Ziegler
mobil: +420 774 773 359
e-mail: ales.ziegler@educanet.czStatut školního poradenského pracoviště
Preventivní program pro školní rok 2017/2018