Semináře o spotřebitelském právu


Semináře o spotřebitelském právu pro střední školy pořádá obecně prospěšná společnost dTest ve spolupráci s Právnickou fakultou Masarykovy univerzity a jejími studenty. Cílem projektu je přinést studentům středních škol základní informace a znalosti ze spotřebitelského práva, aby mohli vstupovat do smluvních vztahů informováni o možných důsledcích a osvojili si základní principy, které využijí v soukromém i pracovním životě. Naši školu, respektive třídu 3.A, navštívil Oldřich Florian, který je studentem 4. ročníku Právnické fakulty MU. V úterý 12. prosince pohovořil o smlouvách a důsledcích smluvních vztahů. Ve středu 13. prosince se pak věnoval problematice záruk a reklamací. Výklad doplnil o vtipné, ale výstižné video, které se týkalo smluvních (obchodních) podmínek a hovořil o konkrétních případech negativních důsledků smluvních vztahů. Studenty neustále zapojoval do debaty, která se týkala významů určitých pojmů a možností řešení uvedených situací. Vrcholem pak byla scénka dvou studentů, která měla simulovat reálnou situaci při reklamaci zboží v obchodě. Projekt tak zajímavou formou studentům přiblížil jednu z oblastí občanského práva.