Seminář MŮŽEŠ PODNIKAT


Ve čtvrtek 23. listopadu se na naší škole uskutečnil seminář MŮŽEŠ PODNIKAT, kterého se zúčastnili studenti druhého až čtvrtého ročníku. Zakladatel a většinový vlastník firmy Y Soft Corporation, a. s. Václav Muchna svým životním příběhem ukázal, jak důležité je nevzdávat se a pokračovat v tom, čemu věříte, že by mohlo mít úspěch. S panem Muchnou dorazil i jeden z manažerů jeho firmy, která nabízí inteligentní kancelářská řešení a jejíž roční obrat představuje téměř jednu miliardu korun. Společně studenty seznámili s klíčovými pravidly úspěšného podnikání a představili jeden ze svých produktů (robotická ruka, která ovládá displej různých zařízení). Seminář se setkal s velmi kladnou odezvou a zcela jistě mnohé posluchače inspiroval.