Ročník 2016/17


Informační technologie

Ročník 2016/17 - 2019/20

Předmět

I.

II.

III.

IV.

Celkem

Český jazyk a literatura

4

4

4

4

16

Anglický jazyk

4

4

4

4

16

Německý jazyk / Španělský jazyk

3

3

3

3

12

Matematika

4

4

4

4

16

Fyzika

2

2

-

-

4

Chemie

2

-

-

-

2

Biologie

1

-

-

-

1

Ekologie

1

-

-

-

1

Základy společenských věd

-

2

2

-

4

Zeměpis

-

2

-

-

2

Dějepis

2

-

-

-

2

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Technické vybavení

3

2

-

-

5

Praktická cvičení *

-

-

1

2

3

Operační systémy

2

2

2

2

8

Aplikační software

2

2

2

3

9

Programování

-

2

4

4

10

Ekonomika

-

2

2

1

5

Konverzace v AJ

- - 2 2 4

Celkem

32

33

32

31

128


* V rámci předmětu Praktická cvičení je od třetího ročníku zařazena souvislá dvoutýdenní praxe na škole nebo v podnicích a firmách, se kterými máme uzavřenou smlouvu a v nichž je předpoklad efektivního průběhu.

Novinky


09. 02. 2017 – Soutěž


14. 01. 2017 – Naši studenti a angličtinářské soutěže


23. 11. 2016 – Přijímačky nanečisto


Novinky »