Ročník 2013/14


Informační technologie

Ročník 2013/14 - 2016/17

Předmět

I.

II.

III.

IV.

Celkem

Český jazyk a literatura

 4 

 4 

 4 

 4 

 16 

Anglický jazyk

4

 4 

 4 

 4 

16

Německý jazyk / Španělský jazyk

3

3

3

3

12

Matematika

4

4

4

4

16

Fyzika

2

2

2

-

6

Chemie

2

-

-

-

2

Biologie

1

-

-

-

1

Ekologie

1

-

-

-

1

Základy společenských věd

-

2

2

-

4

Zeměpis

1

-

-

-

1

Dějepis

-

2

-

-

2

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Technické vybavení

3

2

-

-

5

Praktická cvičení

-

-

2

2

4

Operační systémy

-

2

2

3

7

Aplikační software

2

2

2

3

9

Programování

2

4

2

2

10

Ekonomika

-

-

2

2

4

Konverzace v AJ

- - 2 2 4

Celkem

31

33

33

31

128

V rámci předmětu Praktická cvičení je od druhého ročníku zařazena souvislá dvoutýdenní praxe, která se může konat ve firmách se kterými škola spolupracuje.