První výměnný pobyt ve Španělsku


Ve dnech 19. - 23. 11. 2008 zástupci z řad našich studentů a učitelů navštívili španělské Oviedo, kde se konal první výměnný pobyt škol spolupracujících na projektu EURHOPE. Přestože první výměna byla určena pouze pro učitele, rozhodli jsme se vzít s sebou i tři studenty. Byli to studenti Adam Zabloudil, Lukáš Halm a Martin Kolář ze 2.B, kteří se doposud nejvíce podíleli na práci v projektu.

První dva dny byly věnovány převážně diskuzím o způsobech komunikace, složení mezinárodních skupin, tvorbě společných dokumentů nebo grafice stránek. Hlavním výsledkem jednání bylo rozhodnutí používat při komunikaci a tvorbě společných výstupů „balík“ Google Apps. Studenti a učitelé zapojení do projektu EURHOPE budou užívat gmailové adresy, snadné komunikace prostřednictvím Gtalku a sdílet společné dokumenty. Kontrolu stanovených termínů bude zajišťovat Google Calendar.

Další úkoly, které nás čekají:
  • Každý student si vytvoří svůj profil s fotografií (přibližně 20 vět o sobě) a vloží na web do patřičné skupiny.
  • Zájemci o post koordinátora skupiny uvedou tento fakt do svého profilu a poté proběhne volba “leadera” skupiny.
  • Studenti napíší články o českých a moravských tradicích, zvycích, jídle, nejznámějších osobnostech a spolu s fotografiemi vše pošlou italské škole, která vytvoří EURHOPE NEWSPAPER (noviny projektu Eurhope).
  • Studenti budou vzájemně diskutovat, posuzovat a následně vybírat ze seznamu “Values and Needs” vhodná témata, která se budou v následujícím období rozvíjet.

Již nyní naši studenti vytvořili kvalitní práce, které prezentovali v Oviedu před učiteli pěti zahraničních škol. Velký úspěch sklidily fotoprezentace Olivera Staši a videoprezentace Pavla Popeláře. Učitelé zahraničních škol se poté začali velmi zajímat o náš e-learningový systém AES a výuku prostřednictvím notebooků.

Kromě meetingů ve škole jsme také navštívili několik vyučovacích hodin a prohlédli si historické památky Ovieda a blízkého přístavu Gijon.

Po oficiálním ukončení výměnného pobytu v Oviedu jsme pokračovali v cestě po Španělsku, protože náš let byl naplánován až na úterý 25.11. V neděli jsme tedy odjeli ranním autobusem do Salamanky, kulturně a historicky bohatého univerzitního města v srdci Kastilie, kde jsme strávili nádherný den. Ubytování v hostelu s balkónem přímo na náměstí Plaza Mayor nebo oběd o třech chodech v historickém sále salamanské univerzity nás příjemně překvapily.

V pondělí jsme cestou do Madridu navštívili Segoviu, město zapsané na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Vysoký římský akvadukt z 1. století, spousta románských a gotických kostelů a pohádkový hrad Alcázar nás utvrdili v přesvědčení, že ve Španělsku nejsme naposled :-).

Odpoledne jsme už kráčeli ulicemi Madridu. Procházka kolem pěkně nasvíceného královského paláce, památníku Miguela de Cervantese (nebo Dona Quijota de la Mancha?) a nakonec večeře v turecké restauraci:-) zakončily náš pobyt ve Španělsku. Následující den nás čekal už pouze let domů.

Všichni si ze Španělska odnášíme spoustu nezapomenutelných zážitků, nejen z cest po asturských a kastilských městech, ale také z místní kultury, gastronomie – španělské pohostinnosti, a především ze společných chvil strávených s kolegy, se studenty nebo mstními lidmi.

Naši studenti navázali kontakty se španělskými protějšky a rodinami, které se jim věnovaly po celou dobu pobytu v Oviedu. My, učitelé, máme z jednání s našimi kolegy ze Španělska, Belgie, Polska, Turecka a Itálie spoustu nových poznatků a nápadů, které určitě pomohou v další práci na společném projektu EURHOPE.

Radomír Hloušek, zástupce ředitele a učitel Z

Gent

Gent

Návštěva Brugg Gent