Přípravná schůzka v Gentu


V rámci aktivity Comenius - Projekty partnerství škol jsme byli přijati do multilaterálního projektu, který byl zahájen na začátku školního roku 2007/2008 v Belgii.


Ve dnech 23. 1. 08 - 27. 1. 08 proběhla v Gentu schůzka partnerských škol, na které se seznámili zástupci škol, domluvili se na tématech, realizaci projektu a vypracovali formulář s žádostí o schválení společného projektu. Nejdůležitější částí jednání bylo vypracování tématu projektu.

Diskuze nad projektem


Projekt ponese název EURHOPE a jeho cílem bude virtuálně vytvořit lepší Evropu, jakýsi evropský ráj s ideální společností. Studenti budou uvažovat a diskutovat o základních lidských hodnotách a potřebách. Budou si klást otázky: Které hodnoty a potřeby jsou nejdůležitější? Jak se liší jednotlivé hodnoty a potřeby v různých zemích? Prostředkem k dosažení „naší“ nové Evropy a výsledkem samotným bude internetová stránka s příspěvky studentů, články, fotografiemi, diskusním boardem, anketami atd. Ke komunikaci budou studenti nejvíce využívat diskusní board, elektronickou poštu, Skype nebo ICQ. Komunikačním jazykem bude angličtina.


Hlavní náplní práce EDUCAnetu bude vytvoření a správa webových stránek EURHOPE. Učitelé z Belgie, Španělska, Polska a ČR Všechny školy se tak jednomyslně shodly po shlédnutí foto a video prezentací naší školy, materiálního vybavení tříd a stylu výuky. Využití informačních technologií při zpracování projektu bude zásadní a naši studenti svými kvalitami jistě přispějí k profesionálnímu výsledku dvouleté práce.


Velkou motivací pro všechny zúčastněné bude jistě možnost navštívit ostatní partnerské školy v zahraničí. Program poběží dva školní roky 2008/2009 - 2009/2010, takže bude jistě velkou příležitostí a motivací nejen pro studenty současného prvního ročníku, ale také pro studenty nové.

První zahraniční výměna proběhne ve dnech 19. 11. - 23. 11. 08 ve španělském Oviedu. Akce se zúčastní kromě učitelů i naši studenti, kteří se minulý školní rok aktivně podíleli na přípravách projektu.

Radomír Hloušek, zástupce ředitele a učitel Z

Gent

Gent

Návštěva Brugg Gent