Příběhy bezpráví – Měsíc filmu na školách 2014


Dne 28.11. byl žákům 1. ročníku promítnut dokument zaměřený na moderní československé dějiny s názvem 1989: Z deníku Ivany A.

V následující vyučovací hodině probíhala na dané téma diskuze a beseda.

Předlohou filmu se stal autentický deník osmnáctileté Ivany A., která osobitým pohledem středoškolačky reflektuje poslední rok existence komunistického Československa. Maturitní ples kontrastuje s událostmi Palachova týdne; otravné oslavy 1. máje a memorování sovětských reálií k blížící se maturitě s první cestou na „Západ“; radostné zážitky posledních školních prázdnin s nástupem do nevábného zaměstnání a vyhlídkami na budoucí šedivý život. Přichází Sametová revoluce...