Přednáška: Šikana, kyberšikana, sociálně patologické jevy ohrožující mladistvé


Přednášející: mjr. JUDr. Jaromír Badin


Přednášející je vyšetřovatel - vrchní komisař služby kriminální policie a vyšetřování, vyšetřovatel trestné činnosti mládeže a na mládeži, násilné a drogové kriminality, nyní vedoucí protidrogového oddělení Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy.


Během besedy bude hovořit o těchto tématech:

  • Kriminalita páchaná mladistvými a na nich (šikana, vydírání, domácí násilí, loupeže, zneužívání, prostituce, vandalismus, agresivita)
  • Úskalí užívání internetu (kyberšikana, sexting, kybergrooming, kyberstalking, zneužívání osobních údajů prezentovaných na internetu)
  • Zneužívání návykových látek a závislost na nich (alkohol, drogy, nikotin)

Určeno žákům 1. A a 2.AB

Termín pořadu: úterý 8. 3. 2016 v 8:30 hodin

Místo: divadlo Bolka Polívky, Jakubské nám. 5