Poznávací zájezd do Anglie


V třetím prosincovém týdnu se studenti naší školy zúčastnili poznávacího zájezdu do předvánočního Londýna. Měli tak příležitost seznámit se s historií i současností britského hlavního města a jeho okolí a především využít a rozmnožit své jazykové i kulturní znalosti.

Na programu byl třídenní pobyt v Londýně s ubytováním v domácím prostředí anglicky mluvících rodin. Program, připravený cestovní a vzdělávací agenturou Student agency, zahrnoval rozsáhlou prohlídku centra Londýna: měli jsme možnost obdivovat Westminsterské opatství, budovy Parlamentu, Buckinghamský palác, londýnské parky i známá místa jako Picadilly Circus či Trafalgar square. Důkladně jsme prozkoumali katedrálu svatého Pavla s krásným výhledem z věže a proslulou pevnost Tower, kde jsou mimo jiné uloženy britské korunovační klenoty. Prošli jsme se podél Temže a obdivovali moderní výstavbu londýnských Docklands, svezli se lodí po řece na noční výhled z observatoře Greenwich.

Jedno dopoledne jsme také věnovali exkurzi do paláce ve Winsdoru, který je oficiálním venkovským sídlem královské rodiny.

Využili jsme také možnosti volného vstupu do nejdůležitějších londýnských muzeí a galerií: prozkoumali jsme světoznámé Britské museum s egyptskými sbírkami, nechali se okouzlit obrazy starých mistrů v Národní galerii a poučili se v Přírodovědném a Technickém muzeu.

Studenti si užili vánoční atmosféry a výzdoby v Covent Garden a Hyde parku a vánočních nákupů na proslulé Oxford street.

Velkým zážitkem byl pro všechny pobyt v rodinách, který nejen vytříbil jazykové znalosti a schopnosti studentů, ale umožnil jim také poznat kulturu, vánoční zvyky a gastronomické zvláštnosti Britů.

I přes jisté komplikace v dopravě, způsobené nevyzpytatelným počasím, se zájezd vydařil ke spokojenosti všech zúčastněných.

Mgr. et Mgr. Lenka Rašková a Bc. Eva Macháčková