Poznávací výlet do Prahy


Ve dnech 25. a 26. 10. jsme se se studenty tříd 4. A a 4. B zúčastnili výletu za poznáním našeho hlavního města. Nejdříve byla připravena exkurze do Valdštejnského paláce, sídla Senátu České republiky. Průvodkyně nás seznámila s pohnutými dějinami palácového komplexu a s osobou jeho zakladatele, generalissima Albrechta z Valdštejna. Poté jsme si prohlédli reprezentační místnosti Senátu i Valdštejnovy osobní komnaty, které nejsou běžně přístupné veřejnosti. Vstoupili jsme do současné zasedací síně (bývalé konírny) a seznámili se s tím, jak jednání Senátu probíhají. Měli jsme také možnost navštívit zahrady přilehlé k paláci i zhlédnout právě probíhající výstavu o T. G. Masarykovi a jeho rodině.

Odpolední program patřil prohlídce Vyšehradské pevnosti se Slavínem, místem posledního odpočinku významných Čechů. V podvečer jsme ještě stihli procházku po pomalu se rozsvěcujícím centru Prahy od Václavského náměstí po Prašnou bránu. Večer jsme příjemně strávili v Malém vinohradském divadle na představení Gogolovy komedie Revizor.

Druhý den jsme věnovali návštěvě komplexu Pražského hradu, Strahovského kláštera a vrchu Petřín s rozhlednou a zrcadlovým bludištěm. Přilehlými parky jsme kolem pomníku K. H. Máchy sešli zpět do centra města a exkurzi jsme završili procházkou po Kampě a Karlově mostě. Studenti byli obohaceni o nové zážitky v kolektivu i o vědomosti z oborů historie, literatury a společenských věd.

Mgr. et Mgr. Lenka Rašková
Mgr. Radomír Hloušek