Ostatní


Výchovný poradce:

Mgr. Vladimíra Knytlová

mobil: +420 776 385 200

e-mail: radomir.hlousek@educanet.cz


Preventista sociálně patologických jevů:

Mgr. Zuzana Kadlecová

mobil: +420 608 123 999

e-mail: zuzana.kadlecova@educanet.cz


Správce sítě:

Bc. Jan Wellech

mobil: +420 774 237 237

e-mail: jan.wellech@educanet.cz