Ostatní


Administrativní pracovnice:

Lenka Pospíšilová

mobil: +420 703 124 734

e-mail: lenka.pospisilova@educanet.cz


Výchovný poradce:

Mgr. et Mgr. Aleš Ziegler

mobil: +420 774 773 359

e-mail: ales.ziegler@educanet.cz


Preventista sociálně patologických jevů:

Mgr. Zuzana Kadlecová

mobil: +420 608 123 999

e-mail: zuzana.kadlecova@educanet.cz


Správce sítě:

Bc. Jan Wellech

mobil: +420 774 237 237

e-mail: jan.wellech@educanet.cz