Obecné informace


Erasmus+ školní vzdělávání
Klíčová akce 2 - Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů
Akce - Strategická partnerství
Název:

Budování lepší Evropy prostřednictvím sportovních hodnot

Webové stránky projektu - betsv.eu


Naše partnerské školy (viz mapa níže):

 • Španělsko (koordinátor) - IES EL BURGO DE LAS ROZAS (LAS ROZAS DE MADRID)
 • Portugalsko - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PDR. ANT. MARTINS DE OLIVEIRA (LAGOA)
 • Itálie - ISTITUTO TECNICO SUPERIORE CARLO ROZSEKLI (JANOV)
 • Norsko - MOLDE KOMMUNE - BERGMO UNGDOMSSKOLE (MOLDE)

První setkání učitelů proběhne v Brně, a to v říjnu 2016, další budou následovat v červnu 2017 v Portugalsku a v červnu 2018 ve Španělsku. Studentské mítinky s učiteli se budou konat v únoru 2017 ve Španělsku, v květnu 2017 v Norsku, v říjnu 2017 v Portugalsku a na závěr v květnu 2018 v Itálii.Jaké jsou cíle projektu?

 • posílit pocit evropského občanství (evropanství)
 • cestovat, seznamovat se, získávat nové přátele, učit se kulturní a náboženské toleranci
 • povzbudit ke komunikaci v cizím jazyce
 • zdůrazňovat význam sportu a povědomí o něm
 • podpořit sportovní aktivity v evropském kontextu
 • vyhledávat sportovní události, které jsou tradiční pro dané země
 • rozvinout kontakt mezi sportovními institucemi a školou
 • oslovovat místních média - zpravodaje, noviny, příp. lokální televize
 • organizovat setkávání učitelů a žáků s rodiči a zástupci místních samospráv, spolků k prezentaci výsledků projektu
 • hledat podobnosti a odlišnosti sportovních aktivit v daných zemích
 • posílit evropskou spolupráci prostřednictvím sportu
 • učit se spolupráci v mezinárodních týmech
 • porozumět významu fyzické aktivity
 • vytvořit webovou stránku projektu
 • publikovat výsledky činnosti na webu a prostřednictvím E-Twinning platformy
 • porovnávat dnešní populární sporty se sporty našich rodičů a prarodičů
 • zaznamenávat sportovní utkání mezi zúčastněnými státy (státní reprezentace, evropské klubové ligy atd.).
 • vyhledávat odkazy na videa ze zápasů (youtube, videoarchivy televizních stanic)
 • seznámit se s historickým vývojem sportu, který se stal běžnou součástí života lidí v Evropě
 • vyhledávat, srovnávat a studovat informace o následujících tématech (sociální, ekonomické a kulturní aspekty sportu, role genderu ve sportu, role sportovních celebrit ve společnosti, peníze a sport, vliv sportu a fyzických aktiv na životní styl, folklórní a národní tance, sport jako cesta k překonávání problémů a mnohá další)

Jakým způsobem budeme pracovat?

 • týmová práce v mezinárodních skupinách
 • angličtina jako komunikační jazyk
 • zodpovědnost za stanovené úkoly a dodržování termínů
 • využití sociálních sítí a moderních komunikačních - informačních technologií
 • evaluace prostřednictvím anket

Zásady, které budeme dodržovat?

 • respektování a tolerance odlišné historie, různého náboženství a kultur států Evropy
 • zodpovědnost za svěřené úkoly
 • pravidla fair play
 • sdílení společné historie, etických a demokratických hodnot


Partnerské školy na mapě Evropy

Školní jídelna