Návštěva židovského hřbitova


Na hřbitově nás provázela sympatická slečna s vynikajícími znalostmi židovské kultury a historie. Nejdříve jsme byli podrobně seznámeni s historií židovského osídlení v Brně a na Moravě a poté se zvyky a rituály, které souvisejí s pohřbíváním zesnulých. Po krátké návštěvě obřadní síně, jsme se vydali na prohlídku hřbitova. Zastavovali jsme se hlavně u náhrobků, které patřily významným židovským rodinám. Přesto, že židé v Brně netvořili zdaleka ani 1/10 obyvatelstva, vlastnili nejznámější textilní podniky a ovládali velkou část zahraničního obchodu. Zde, na židenickém hřbitově, je pochována řada významných osobností nejen z oblasti hospodářství, ale také politiky, kultury a vědy. Např. rabíni Baruch Placzek a Richard Feder, herec Hugo Haas nebo rodina Loew Beerova.

Židovské osídlení v Brně existovalo od počátku 13. století. Novodobá židovská obec se počala rozvíjet od 18. století na brněnském předměstí Křenová, rychlý rozmach nastal nabytím plných občanských práv v polovině 19. století. Mezi oběma světovými válkami zde žilo asi 12000 Židů. Z původních budov židovských institucí stojí někdejší sídlo ŽNO tř. Kpt. Jaroše 31, židovské gymnázium Hybešova 43, starobinec Štefánikova 54 a sportoviště Makkabi na Riviéře, byť dnes již převážně v držení jiných vlastníků a s jiným určením. Velkou synagogu z roku 1855 vypálili nacisté v roce 1939, Nová synagoga z roku 1906 byla zbořena v letech 1985 až 1986, připomíná ji již jen pamětní deska na domě Ponávka 8. Obdobně byla asanována i budova bývalého Polského templu Křenová 22, užívaná pro náboženské účely od roku 1883 do dvacátých let minulého století.

Židovský hřbitov se nachází v Nezamyslově ulici č. 27 ve čtvrti Židenice, 2,5 km východně od centra. Byl založen roku 1852, několikrát rozšiřován, dnes se člení na 40 sekcí. Na ploše tří hektarů stojí téměř 9000 novodobých náhrobků v pestré škále typů od prostých stél po honosné rodinné hrobky. Pochována je zde řada významných osobností z oblasti politiky, kultury, vědy a hospodářství, např. rabíni Baruch Placzek a Richard Feder, novinář Hieronymus Lorm, mecenáš Heinrich Gomperz a herec Hugo Haas. Při vstupu na hřbitov stojí novorománská obřadní síň zroku 1900 od stavitele Josefa Nebehostenyho, v její předsíni jsou zazděny zlomky nalezených středověkých židovských náhrobků. Za ní se nachází památník obětí holocaustu, odhalený v roce 1950.