Návštěva společnosti IBM


Dne 11. prosince 2009 navštívili studenti 3. B brněnskou pobočku IBM zaměřenou na technickou podporu.

Prohlídka trvala dvě a půl hodiny a vedla ji personální manažerka, která nás opravdu všestranně obeznámila s funkcí a celkovým systémem střediska. Po zevrubném seznámení s historií a dnešní strategií fungování IT IBM v celosvětovém pohledu jsme více do hloubky poznali francouzskou sekci primární podpory IBM.

Bc. Martin Jakubec (učitel IT předmětů)


Firma s počítači, velká firma s počítači. Dnes již ne s železem, přesto s ním má dlouhou a zkušeností podepsanou minulost. Firma, ve které pracují profesionálové z profesionálů, lidé ze všech koutů a kultur světa. Dnes se zabývá službami, protože fyzický počítač už dnes vyrábí leckdo, ale opravdoví profesionálové pro jeho softwarovou podobu se hledají těžko, zvlášť ti, kteří jsou schopní problém vyřešit kdekoliv na světě do několika minut. Přesně tuto firmu s těmito lidmi jsme navštívili.

Už u vstupu bylo vidět, jak je celá firma dobře organizovaná, každý přesně věděl, co má dělat a kam jít. Na recepci nám rozdali návštěvnické kartičky a pustili nás přes turniket dál. S úžasem jsme si prohlíželi každý kout, kantýnu a lidi sedící u jídla a diskutující o všemožných problémech. Nakonec jsme s naší průvodkyní zavítali do malého prezentačního sálu, kde jsme si všichni posedali, zmlkli jsme a čekali, co přijde. Byli jsme seznámeni s tím, jak to v IBM funguje po stránce profesního žebříčku: všichni pracovníci se dělí do tří úrovní. V nejnižší úrovni jde o monitorování všech klientů a pozorování, zdali nedošlo k chybám. Pokud k chybě dojde, je na Vás, abyste se postarali o diagnózu problému a aby byl vyřešen v co nejkratší době. Jakmile je řešení problému na nás, měli bychom si s ním tedy buď neprodleně poradit, nebo ho poslat člověku do druhé úrovně. Zde jsou lidé většinou po třech letech práce v IBM, jsou to ti, kteří už jsou považování za zkušené ve svém oboru a už se začínají specializovat na různé další projekty nebo programátorskou diagnostiku. Na třetí úrovni jsou už naprosto specializovaní profesionálové pracující na různých projektech a starající se o přesné systémy nebo databáze v různých jazycích. Mají zde i manažery a personální profese, které se starají o kontakt s lidmi a dělají rozhovory i s pracovníky IT. Jako IT pracovník také můžete chodit na školení a kurzy, které Vám ještě vylepšují a doplňují znalosti, které ve své práci určitě využijete.

V celém komplexu se mluví nepřeberným a nezvladatelným množstvím jazyků, proto je angličtina jednou z nejnutnějších znalostí, se kterou do firmy přicházíte, protože bez ní byste se nedomluvili, a to se stává osudným při takovém množství klientů a kolegů, kteří by Vám mohli být velice nápomocní, když jde o čas. V celé firmě také platí veliké utajení kvůli ochraně údajů z databází klientů, proto zaměstnanec musí být spolehlivý člověk.

Myslím, že každému programátorovi nebo IT specialistovi by mělo být ctí v takové firmě pracovat, protože všemi známkami svého chování a vystupování se prezentuje jako naprosto profesionální podnik, kterému se svěřují největší a nejbohatší klienti z celého světa. A také kvůli tomuto všemu není lehké se do ní dostat a být jedním z nich, být IBMer.

Oliver Staša (student 3.B)