Návštěva polských studentů v Brně


Ve dnech 23.10. – 27.10. nás navštívili studenti a učitelé z polské školy Gimnazjium z Oddziałami Integracyjnymi Ilawa. Přijali naše pozvání učiněné v Polsku na jaře 2009. Výměna v Brně se původně neplánovala a nebyla ani součástí oficiálních šestistranných výměn. S polskými učiteli jsme se ale domluvili, že by nebylo špatné, kdyby přijeli navíc ještě k nám.
Čtyřdenní program v Brně byl velmi bohatý a zahrnoval vedle speciálního vyučování také „rozumové“ a sportovní týmové hry. V dopoledních hodinách studenti pracovali ve skupinkách na úkolu projektu Eurhope, který byl stanoven na jaře v Ilawě. V odpoledních hodinách byl pro všechny zúčastněné zajištěn mimoškolní program – prohlídka pamětihodností Brna, návštěva hradu Špilberk a výlet do Punkevních jeskyní. Pobyt polských studentů v Brně byl završen společnou večeří ve stylové restauraci.