Návštěva mešity


Na začátku listopadu jsme se studenty 2. ročníku navštívili brněnskou mešitu.


Teoretickou výuku náboženství v rámci předmětu dějepis a základy společenských věd vhodně a působivě rozšířil hlavní duchovní brněnské mešity. Islám, nám ajťákům, velmi konkrétně a zábavně vysvětlil na příkladu fungování počítače nebo návodu k použití běžného elektrospotřebiče.

Dozvěděli jsem se například odpovědi na otázky:

  • Co je Islám a kdo jsou muslimové?
  • V co věří muslimové?
  • Kdo je Muhammad?
  • Toleruje Islám ostatní víry?
  • Co si muslimové myslí o Ježíšovi?
  • Jaké je postavení ženy v Islámu?

Více než 1 miliarda lidí všech ras, národností a kultur na celé Zemi jsou muslimové. Stoupá i počet muslimů žijících v ČR. V současné době se jedná přibližně o 15 – 20 tisíc. Čeští konvertité jsou převážně ženy, které si vzaly muslima (cca. 300 – 400).