Exkurze do kostnice kostela sv. Jakuba


20. 9. jsme navštívili kostnici pod kostelem sv. Jakuba, na kterou před nedávnem narazili historici při zkoumání podzemí. Nalezli ostatky více než 50 tisíc lidí. Nálezy můžeme označit za druhé nejrozsáhlejší v Evropě (po pařížských katakombách). Po téměř deseti letech zkoumání a čištění prostorů bylo konečně toto úchvatné místo zpřístupněno. Celá kostnice dala určitě moc práce, všechny kosti se musely vyčistit a zakonzervovat, a aby mohly být prostory přístupné veřejnosti, musely být odvětrány.

Při příchodu po moderním schodišti se člověku tajil dech. Sám jsem byl zvědavý, co nás čeká. Chodby lemovaly po obou stranách tisíce kostí, které tvořily zdi a sloupy. Bylo to strašidelné. Pozůstatky se sem ukládaly už od třicetileté války v 17. století. Byly zde i další komory v původním stavu, aby si lidé mohli udělat představu o tom, jak se před dávnou dobou pohřbívalo.

Prohlídka je velice zajímavá a určitě doporučím dalším lidem, aby tuto kostnici navštívili.

Ondřej Janotka, 2.A