Náš tým


Mgr. et Bc. Robert Bednář

ředitel školy a společnosti
Mgr. Radomír Hloušek

Tělesná výchova, Dějepis, Zeměpis
Mgr. Jana Hodovancová

český jazyk a literatura
Mgr. Barbora Tesařová

Tělesná výchova, Biologie, Ekologie
Mgr. Jakub Marek

Základy společenských věd
Bc. Tomáš Kopřiva

matematika, fyzika
Mgr. Michal Blšták

praktická cvičení, operační systémy, programování
Ing. Kateřina Gojová

informační technologie, technické vybavení, operační systémy, aplikační software
Ing. Alena Peňásová

ekonomika, marketing a management, účetnictví
Mgr. Veronika Kuklínková

Španělský jazyk
Mgr. Ivana Coufalová

Chemie
Bc. Jan Wellech

programování
Mgr. Vladimíra Knytlová

Německý jazyk
Mgr. Zuzana Kadlecová

Anglický jazyk, konverzace v anglickém jazyce