Náš tým


Mgr. et Bc. Robert Bednář

ředitel školy a společnosti




Mgr. Radomír Hloušek

Tělesná výchova, Dějepis, Zeměpis




Mgr. Jana Hodovancová

český jazyk a literatura




Mgr. Barbora Tesařová

Tělesná výchova, Biologie, Ekologie




Mgr. Jakub Marek

Základy společenských věd




Bc. Tomáš Kopřiva

matematika, fyzika




Mgr. Michal Blšták

praktická cvičení, operační systémy, programování




Ing. Kateřina Gojová

informační technologie, technické vybavení, operační systémy, aplikační software




Ing. Alena Peňásová

ekonomika, marketing a management, účetnictví




Mgr. Veronika Kuklínková

Španělský jazyk




Mgr. Ivana Coufalová

Chemie




Bc. Jan Wellech

programování




Mgr. Vladimíra Knytlová

Německý jazyk




Mgr. Zuzana Kadlecová

Anglický jazyk, konverzace v anglickém jazyce