Náš tým


Mgr. et Bc. Robert Bednář

ředitel školy a společnosti
Mgr. Olga Novotná

španělský jazyk
Mgr. Martina Fojtíková

německý jazyk
Mgr. Jana Hodovancová

český jazyk a literatura
Bc. Tomáš Kopřiva

matematika, fyzika
Ing. Ľubomír Krabáč

Aplikační software, operační systémy
Michal Haško

Programování
Ing. Alena Peňásová

ekonomika, marketing a management, účetnictví
Mgr. et Mgr. Aleš Ziegler

základy společenských věd, dějepis, zeměpis
Jan Zagata

programování
David Dvořák

úvod do informatiky, technické vybavení, praktická cvičení, informační technologie
Mgr. Lenka Sochorová

právo
Bc. Adam Borek

tělesná výchova
Mgr. Zuzana Kadlecová

Anglický jazyk, konverzace v anglickém jazyce
Mgr. Olga Švajdová

přírodní vědy