Madona z Veveří


Madona z Veveří je středověký deskový obraz, vystavený v Diecézním muzeu v Brně ve stálé expozici Vita Christi. Malba pochází z vybavení kaple Matky Boží na Veveří, kde byla vystavena v letech 1350 až 1938. Poté, do března roku 2016, byla v držení Národní galerie v Praze, která ji umístila do výstavních prostor v Anežském klášteře. Od roku 2016 je obraz národní kulturní památkou.

Malba vznikla okolo roku 1350 s největší pravděpodobností na objednávku markraběte Jana Jindřicha Lucemburského v dílně Mistra vyšebrodského oltáře a byla určena pro kapli (původně farní chrám) dnes zaniklé vesnice, tvořící předhradí hradu Veveří. Patří mezi české kultovní mariánské obrazy, které zobrazují výjimečný citový vztah mezi matkou a dítětem. Dvojitá koruna inspirovaná francouzskými motivy povyšuje Pannu Marii na královnu nebes.

Délka komentované prohlídky cca 1 hodina, cena 30 Kč za žáka


Termín: středa 13. dubna od 11:00, společný odchod ze školy v 10:25, následně společný návrat do školy na 7. vyučovací hodinu

Místo: Diecézní muzeum, Petrov 1, 602 00 Brno

Určeno pro studenty 1. A, případně studenty 2. B