Přednáška na téma „Kyberšikana, nelegální SW a trestněprávní odpovědnost“.


Naši studenti, stejně jako mnozí další této generace, tráví podle statistiky 1 500 hodin měsíčně v dosahu internetu. Toto virtuální prostředí ovlivňuje a často řídí jejich názory, postoje a hodnoty.

Kyberšikana se stává problémem většiny českých škol. Přednáška preventivního informačního odboru Policie České republiky nabídla našim žákům teoretické i praktické informace, týkající se fenoménu kyberšikany, porušování lidských práv prostřednictvím ICT, nelegálního softwaru a také trestněprávní odpovědnosti. Studenti a učitelé se naučí, jakými prostředky lze řešit konkrétní situace, ale především se dozví, jak těmto situacím předcházet.

Přednáška byla určena všem našim studentům, a to 7.11. v rozsahu dvou vyučovacích hodin.