Kurz o. s. Asi-milovaní na podporu demokracie a proti extremismu


Tříhodinový kurz vedený dvěma profesionálně školenými lektorkami Mgr. Terezou Crhovou a Mgr. Michaelou Douškovou byl určen našim 1. a 2. ročníkům. Žáci si prohloubili znalosti o extremismu, zamysleli se nad problematikou předsudků a mohli kriticky zhodnotit objektivitu médií.


Konkrétní obsah kurzu:


Extremismus a média - manipulace

 • předsudky v našem životě, odhalení jejich nebezpečí,
 • extremismus (pravicová a levicová forma, anarchie, totalita, nacismus, fašismus...),
 • odhalení základních znaků extremismu + co je protiprávní,
 • manipulace s davem - obecně, rozpoznání projevů v konkrétní ukázce,
 • detailnější rozbor projevu Daniela Landy.

Cíle kurzu:

 • seznámit se s pojmem předsudek,
 • uvědomit si komunikační bariéry na základě předsudků, netolerance, dopad extremistických postojů na jedince i na společnost,
 • uvědomit si předsudky ve společnosti,
 • reflektovat možnosti a důsledky pozitivních a tolerantnějších postojů,
 • žák kriticky zhodnotí objektivitu médií, vyjmenuje některé projevy manipulace s davem a rozpozná je v konkrétní ukázce,
 • dovede rozlišit mezi manipulací a věcnou argumentací, uvede vlastní příklady.

Metody výuky:

 • výukový rozhovor,
 • brainstorming,
 • skupinová práce,
 • práce s videozáznamem,
 • diskuze,
 • metody kritického myšlení (metoda volného psaní),
 • hraní rolí.

Termín: 6.12. v 10:00 - 12:45