Kritéria pro přijetí


V přijímacím řízení budou přijati žáci po ukončení 9. ročníku ZŠ na základě pořadí sestaveného podle
  • jednotné přijímací zkoušky (JPZ)
  • studijního průměru na vysvědčení za I. a II. pololetí 8. ročníku a za I. pololetí 9. ročníku (posledních dvou ročníků povinné školní docházky) a
  • doplňkových kritérií.

Jednotná přijímací zkouška (JPZ):

  • Český jazyk a literatura – maximálně lze získat 50 bodů
  • Matematika a její aplikace – maximálně lze získat 50 bodů

Studijní průměr

Průměrný prospěch

Počet bodů    

1.0

15

1.1

15

1.2

15

1.3

15

1.4

15

1.5

10

1.6

10

1.7

10

1.8

10

1.9

10

2.0

5

2.1

5

2.2

5

2.3

5

2.4

5

2.5

0

2.6

-5

2.7

-5

2.8

-5

2.9

-5

3.0

-5

Doplňková kritéria:

Informační technologie
  • Plus 1 bod za známku 1 z předmětů matematika, fyzika, cizí jazyk za každé vysvědčení.    
  • Plus 1 bod za účast ve vědomostních soutěžích (např. olympiádách) doložených diplomem nebo potvrzením ze ZŠ.  
Ekonomické lyceum
  • Plus 1 bod za známku 1 z předmětů matematika, český jazyk, cizí jazyk za každé vysvědčení. 
  • Plus 1 bod za účast ve vědomostních soutěžích (např. olympiádách) doložených diplomem nebo potvrzením ze ZŠ.  


Celkem v přijímacím řízení může uchazeč získat maximálně 155 bodů.