Hýbeme se s internetem


Lektor: Mgr. Lukáš Jakubec, Institut aktivního životního stylu FTK UP v Olomouci


Cílem semináře je seznámit žáky s možností využití internetu k podpoře zdravého životního stylu a zároveň je motivovat pro zvýšení jejich pohybové aktivity. První hodina probíhá s notebookem v učebně a druhá hodina pak na hřišti s praktickou ukázkou krokoměrů.


Obsah semináře:
  • výzkum sportovních preferencí - získání dat o míře oblíbenosti jednotlivých sportovních aktivit u zúčastněných žáků,
  • vysvětlení významu zdravého životního stylu,
  • využití internetu ke zdravému životnímu stylu - STOB.CZ, FLORA.CZ,
  • využití internetu pro pohybovou aktivitu,
  • prezentace a seznámení s internetovým systémem INDARES.COM a ENDOMONDO.COM,
  • seznámení se s monitorovacími zařízeními pohybové aktivity,
  • demonstrace využití monitorovacího zařízení - krokoměru v praxi.

Abstrakt:

Současný zdravotní stav populace ovlivňuje sedavý způsob života, jež je příčinou vzniku chronických nemocí, jako je onemocnění srdce, rakovina, mozková mrtvice a cukrovka. Tyto chronické nemoci patří mezi nejčastější příčiny úmrtí dospělých. 21. století se také vyznačuje epidemií obezity, nedostatečnou pohybovou aktivitou dětí a mládeže a zvyšováním průměrného věku populace, což způsobuje další zdravotní komplikace. Jedním ze způsobů, jak předcházet zdravotním rizikům je být pohybově aktivní. Pozitivní vliv pohybové aktivity je dokládán v řadě vědeckých i laických publikací. Upevňovat a zlepšovat své zdraví lze také za pomoci moderních prostředků, jako je internet a počítačové a mobilní programy, které umožňující zapisovat, uchovávat a dlouhodobě sledovat pohybovou aktivitu. První část přednášky je věnována internetovým portálům týkajících se zdravého životního stylu, portálům a systémům umožňujícím sledování jedincovy pohybové aktivity a monitorovacím zařízením pro pohybové aktivity. Druhá část je věnována praktické ukázce využití jednoduchého monitorovacího zařízení v praxi, kdy každý žák bude mít svůj vlastní přístroj. Cílem přednášky a praktického výstupu je seznámit žáky a studenty s významem zdravého životního stylu a motivovat je pomocí internetových portálů a programů ke zvýšení jejich pohybové aktivity se snahou udržet si ji do dospělosti.


Program byl určen prvnímu a druhému ročníku, a to v pátek 11.4. (10:00 - 10:45 teorie, 11:45 - 12:30 praxe)


Fotografie z akce najdete zde