Exkurze v rámci školního výletu


Dne 23. 6. 2010 se třída 1.B zúčastnila výletu do Zoologické zahrady v Brně. I přes jistá omezení v provozu (probíhá rekonstrukce opičího pavilonu a budování nového pavilonu šelem) měli studenti možnost pozorovat velké množství živočichů ze všech světových kontinentů. Zaujalo nás safari s žirafami a zebrami, obdivovali jsme mohutné bizony, nebezpečné dravce, pestrobarevné ptactvo, inteligentní opice i mimikri opatřené, a tudíž v prostředí těžko rozeznatelné plazy. A co patřilo mezi nejpřekvapivější poznatky? Například to, že mozek pštrosa je ještě menší než jeho oční bulva.


Dne 23. 6. 2010 se zúčastnili zájemci z řad studentů 1.A, 2.A, 2.B a 3.A jednodenního školního výletu na hrad Veveří parníkem po Brněnské přehradě.
Bystrc – hrad Veveří a zpět
Sraz byl v 9:30 na parkovišti u přístaviště. Před desátou jsme se nalodili a vyrazili lodí po Brněnské přehradě směr hrad Veveří, kam jsme dorazili kolem 11:00. Po vyčerpávající prohlídce hradu jsme se vydali na zpáteční cestu, kterou jsme zakončili v přístavišti ve 14:00.


Třídě 1.B byla 24. 6. 2010 určena exkurze do dvou největších brněnských knihoven – městské Knihovny Jiřího Mahena a Moravské zemské knihovny. Nejdříve se studenti seznámili s chodem městské knihovny, prohlédli si její nedávno rekonstruovaný interiér a dověděli se o umístění jednotlivých oddělení včetně hudebního. Poté měli možnost srovnat výpůjční systém tradiční veřejné knihovny, kdy se knihy vybírají přímo z regálů, se systémem vědecké knihovny, v níž se absenční výpůjčky objednávají pouze přes počítačový katalogový systém ALEPH. Studenti si také prošli všechny studovny MZK, umístěné v architektonicky velmi zajímavých prostorách, a poučený výklad odborníka byl zakončen informacemi o počítačové literatuře v technické studovně a o pokračující digitalizaci knihovních fondů.


Prohlídka Kapucínské hrobky a galerie Baron Trenck Gallery
Dne 24. 6. 2010 jsme se studenty 1.A, 2.A a 2.B navštívili Kapucínskou hrobku a seznámili se s její historií. Po velmi zajímavé prohlídce, při níž jsme viděli i tělesné pozůstatky jednoho z nejznámějších špilberských vězňů - Franze Trencka, jsme navštívili po něm pojmenovanou galerii Baron Trenck Gallery, kde právě probíhá výstava fotografií města Brna. Výlet jsme zakončili pod Brněnským drakem v průjezdu Staré radnice.