Didaktika pro kyberprostor


Škola je partnerem projektu, který byl schválen společnosti itelligence, a.s., Hlinky 505/118, PSČ 603 00 Brno, IČ 26718537 v rámci výzvy číslo 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení. Realizace projektu bude probíhat od 1. října 2014 do 31. července 2015.

Škola (partner) bude v souladu s výzvou 51 MŠMT provádět mimo jiné tyto činnosti:

  • identifikace vzdělávacích potřeb pedagogů školy a stanovení požadavků na konkrétní zaměření vzdělávání pedagogů školy v závislosti na stávající vybaveni ICT technikou a směřování školy i v dalších letech napříč aktivitami projektu
  • stanovení vhodného typu mobilního dotykového zařízení pro potřeby vzdělávání pedagogů v závislosti na podmínkách školy i s ohledem na integraci zařízení do stávající infrastruktury vybavení školy
  • zajištění nákupu mobilních dotykových zařízení v počtu odpovídající max. počtu zapojených pedagogů v podaktivitách B2 a B3
  • účast na aktivitě „Vzdělávání ředitelů“
  • účast na aktivitě „Mentoring a podpora pedagogických pracovníků školy“
  • účast na aktivitě ICT – „Co už máme“
  • účast na aktivitě ICT – „Co chceme“
  • účast na aktivitě ICT – „Oborové didaktiky“
  • provedení evaluace projektových aktivit realizovaných ve škole