Debatování napříč osnovami


V úterý 4. 12. si naši studenti díky projektu Debatování napříč osnovami vyzkoušeli debatní den s profesionálními lektory Asociace debatních klubů. Teze cvičných debat byly vybrány v souvislosti se zaměřením naší školy – informační technologie. Studenti vytvořili debatní týmy, ve kterých se připravovali na debatu – formulovali argumenty, vyhledávali důkazy, připravovali své výstupy. Poté vystoupili ve cvičné debatě, kterou moderovali a hodnotili lektoři, kteří na závěr určili vítěze. Akce byla přínosná nejen pro studenty, ale i učitele, kteří získali cenní poznatky o metodice vedení diskusí a získali orientaci v základních aspektech předmětového debatování. Akce studenty velmi motivovala a přistoupili k ní s plným nasazením, odnesli si díky diskusními dni poznatky a zkušenosti do své budoucí praxe.

Novinky


09. 02. 2017 – Soutěž


14. 01. 2017 – Naši studenti a angličtinářské soutěže


23. 11. 2016 – Přijímačky nanečisto


Novinky »