Další aktivity


Ekonomicko-manažerská olympiáda

Dne 15.4.2011 se zúčastnili studenti naší školy předkola Ekonomicko-manažerské olympiády, která je organizována třetím rokem Fakultou managementu a ekonomiky ve Zlíně, původně v rámci předmětu Řízení projektů. Projekt je zaměřen na studenty středních škol, kteří mají zájem studovat ekonomiku a management. Znalosti studentů byly prověřeny v 5 oblastech – manažerské a ekonomické, oblasti všeobecného přehledu, anglické nebo německé, logické a matematické a společenskovědní. Nejúspěšnější řešitelé na celostátní úrovni pak budou přijati na FME UTB bez přijímacích zkoušek, a to již na konci 3. ročníku.

Ing. et Bc. Libor Babák, PhD.


8.4.2011: Preventivní program Já jsem já

Program byl připraven pro třídu 1.A se záměrem prohloubit spolupráci mezi studenty a zlepšit dobré vztahy ve třídě.
Preventivní program Já jsem já pomáhá třídním kolektivům v posilování vzájemného kontaktu a spolupráce, akceptování názorů a postojů druhých. Prostřednictvím různých her si studenti uvědomí své slabé a silné stránky, jak mají nastaven žebříček svých hodnot, a ujasní si co očekávají od ostatních.

Bc. Eva Macháčková (třídní učitelka)


5. ročník soutěže V ANGLICKÉM JAZYCE CITYLINGUA 2011

Letos se naše škola zapojila do celorepublikové jazykové soutěže Citylingua - úroveň B2, která je určená pro žáky 1. - 3. ročníků. Kategorie B2 se zúčastnilo celkem 757 žáků. Za každou školu byl nominován ten nejlepší. Z těchto nominovaných na základě počtu bodů postoupilo 9 žáků. Náš Lukáš Benke (2.A) s 56 body postoupil do ústředního kola a ve finále skončil na vynikajícím 4. místě.

Použité zkušební testy jsou normalizovány pro oblast Evropy a umožňují porovnat dosahované výkony českých studentů se studenty ostatních evropských zemí. Soutěž je založena na mezinárodních testech vzdělávací instituce City & Guilds.Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět

Jeden svět je jednou z nejvýznamnějších kulturních akcí České republiky. Každoročně se v rámci festivalu konají také speciální projekce pro žáky základních a středních škol. I naši studenti jednu projekci navštívili.


Thembi
Jo Menell / Jižní Afrika / 2010 / 48 min.

Více než pět milionů jihoafričanů žije s HIV, virem, který způsobuje onemocnění AIDS. Většina z nich o své nemoci nechce mluvit a je přesvědčena, že momentem, kdy byli diagnostikováni jako HIV pozitivní, ztratil jejich život smysl. Tak to ale nebylo u mladé africké dívky Thembi, sršící nezdolnou energií, bezprostředností, smyslem pro humor a hlavně vůlí pokusit se prolomit hranice mlčení, které v její zemi tuto nemoc obestírají. Thembi onemocněla v 16 letech a o osm let později své nemoci podlehla. Během té doby se ale rozhodla seznámit se svým příběhem co největší počet lidí. V rámci svého „přednáškového turné“ o životě s AIDS objela nespočet škol, setkala se s americkým prezidentem, přednášela na půdě parlamentu a skrze veřejnoprávní rádia se její příběh dostal k milionům posluchačů. Živě poskládaný portrét energické dívky je prokládán zdařilými animovanými sekvencemi, jež ilustrují její vnitřní monolog s démonizovanou nemocí.


Určeno pro 1.A, 2.A a 2.B
Termín: úterý 22.3. od 8:30
Místo: Sál Břetislava Bakaly, Žerotínovo nám.6, Brno
Drama ze současnosti podle skutečných událostí. Širší nominace ne evropský filmu roku!Soutěž v programování

V úterý 8. března 2011 se 3 naši studenti zúčastnili OKRESNÍHO KOLA SOUTĚŽE V PROGRAMOVÁNÍ v kategorii „Vyšší programovací jazyky“.

Soutěžící si mohli zvolit libovolný vyšší programovací jazyk a vzít si s sebou vlastní NTB. V konkurenci starších studentů se nejlépe umístil Martin Poledník (2.A), který skončil na 11. místě.SŠ hry ve futsalu

Tak jako každý rok, i letos se naši studenti zúčastnili městského kola středoškolských her ve futsalu. V naší skupině „A“, která se hrála v hale ISŠA, proti nám nastoupili fotbalisti z Gymnázia Vejrostova a Střední školy Purkyňova. V prvním zápase s „Vejrostkou“ jsme zvítězili po dramatickém závěru 3:2, druhý zápas s favoritem skupiny byl ale nad naše síly. Ovšem, zcela nečekaně, jsme dostali šanci utkat se s vítězem následující skupiny, neboť za SŠ Purkyňovu nastoupili 2 hráči starší 20 let, což odporovalo pravidlům turnaje. Kontumační vítězství 3:0 nás tedy posunulo na 1. místo. Finále s vítězem skupiny „F“ Gymnáziem Křenová vyznělo jednoznačně pro soupeře, když zvítězili 9:0. Přesto zaslouží naše družstvo obdiv neboť všechny zápasy sehrálo v 6 hráčích - takřka bez střídání.16.12.10 Přednáška určená studentům 3.A a 4.A: DROGOVÁ PREVENCE – PERVITIN

Přednášku pořádalo sdružení Podané ruce a vedli ji odborníci z řad lékařů a terapeutů této společnosti. Program se zabýval typicky českou drogou – pervitinem a byl zaměřen na rizika, která užívání této látky představují – oblast zdraví, sociální, ekonomická a trestní.

Posluchači se seznámili se základní sítí pomoci lidem ze závislosti na drogách, s preventivními programy, kontaktními osobami a kontaktními údaji.

V další části programu byli studenti seznámeni s účinky pervitinu na lidský organismus, s mechanismem působení této drogy a s nežádoucími účinky drogy na organismus, zejména při dlouhodobém užívání. Následovala přímá zpověď osob, které se léčí ze závislosti na pervitinu, jejich životní příběhy a zkušenosti. Na závěr se diskutovalo a zodpovídaly se dotazy posluchačů.Technický den na elektrofakultě v Brně

Dne 24.11.10 se konal na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií workshop „Technický den na elektrofakultě v Brně“, kterého se zúčastnili naši studenti 3.B a 4.B. Zájemci se seznámili s jednotlivými elektrotechnickými obory, studiem na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií a s možnostmi uplatnění absolventů v praxi.Filmové představení Náš vůdce

V úterý 12.10., v době konání maturitních generálních zkoušek, navštíví studenti 1. – 3. ročníků v kině Lucerna film Náš vůdce.


Film: Náš vůdce
Režie: Dennis Gansel,
Hrají: Jürgen Vogel, Max Riemelt, Christiane Paulová, Elyas M‘Barek, Jacob Matschenz
Německo / 2008 / 101 min.
Drama ze současnosti podle skutečných událostí. Širší nominace ne evropský filmu roku!


Film o skrytém nebezpečí (a snadné přitažlivosti) nejen fašismu, ale vlastně všech totalitních režimů.


Německo. Současnost. Učitel gymnázia Rainer Wenger se rozhodne během jednotýdenního projektu na téma „Státní formy“ vyzkoušet jeden pokus, aby zhmotnil studentům počátek diktatury. Pedagogický experiment s ničivými následky. Nejdříve to začalo neškodně s pojmy jako disciplína a pospolitost, ale během několika dnů se teorie změnila v praxi. Název projektu Vlna (Die Welle). Už třetí den začínají studenti ty, kteří smýšlejí jinak, odstraňovat a ustrkovat. Když se situace vyhrotí, rozhodne se učitel experiment zrušit. Příliš pozdě! Vlna se už dávno dostala mimo jeho kontrolu…