AES


Informace o systému

Asynchronní E-learningový systém AES je vyvíjen od roku 2005 ve spolupráci s několika školami.

Nejdůležitější a nejvyužívanější funkce systému jsou:

  • E-learningové zkoušení a hodnocení studentů v podobě propracovaných testů, včetně funkce tisku připravených testů.
  • Možnost zadávání ostatního hodnocení v jednotlivých předmětech (písemné testy, ústní zkoušení, domácí úkoly...).
  • Datové úložiště studijních materiálů - studenti díky němu mají neustálý on-line přístup k potřebným výukovým materiálům (skripta, obrázky, aplikace...).
  • Předmětová skladba včetně povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů.
  • Přehledný rozvrh jednotlivých tříd, učitelů a skupin, s možností zadávání suplování a jeho následného tisku.
  • Odevzdávárna úkolů - studenti mohou odevzdávat své domácí úkoly přímo do systému, lze také předem nastavit datum a čas otevření a uzavření odevzdávárny.
  • Diskusní board - propracovaná diskuse k tématům od akcí školy až k možným způsobům řešení domácích úkolů v jednotlivých předmětech.
  • Rodičovský přístup do systému - elektronická žákovská knížka.
Asynchronous e-learning system