Adaptační program pro první ročníky


4 hodinový program v lanovém centru Proud v Brně – Lesné je zaměřen na rozvoj nepoznaného kolektivu, komunikace a vzájemného poznání. Během programu účastníci absolvují iniciativní hry, nízké překážky, týmovou hru a vylezou na vysokou týmovou překážku pro čtyři lezce (Kmen pro čtyři). Za pomoci zážitkové pedagogiky, silných prožitků a subjektivního pocitu nebezpečí se rozvíjí důvěra a spolupráce v doposud nestmeleném kolektivu právě nastupujících prvních ročníků.

Datum: mezi 6. – 14. září 2012


Plavba po řece Svitavě nebo Svratce (podle stavu vody)

Během několikahodinové plavby po řece zažijí studenti nejen spoustu legrace a zábavy, ale současně se naučí základním vodáckým dovednostem.
Kvalifikace lektorů: všichni lektoři jsou úspěšnými absolventy akreditovaných kurzů Cvičitel nebo Instruktor vodní turistiky a raftingu. Především jsou to však zkušení vodáci schopní a ochotní předávat svoje znalosti dál.

Datum: mezi 6. – 14. září 2012